Podkarpacka ON: Podpisaliśmy umowę o współpracy z miastem Przemyśl

17 sierpnia 2015 Kordek

W piątek, 14 sierpnia 2015 roku, a więc w przeddzień Święta Wojska Polskiego stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej pozyskało kolejnego partnera – tym razem jest to miasto Przemyśl.

Tego dnia w Urzędzie Miejskim w Przemyślu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy miastem Przemyśl, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Pana Roberta Chomę a stowarzyszeniem ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, reprezentowanym przez przedstawicieli Podkarpackiej Obrony Terytorialnej.

Porozumienie traktuje o współpracy m.in. w propagowaniu działalności na rzecz obronności Państwa Polskiego, kreowaniu pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, wspólnym organizowaniu imprez masowych promujących idee obronności oraz pomocy organizacyjno – logistycznej podczas przedsięwzięć podejmowanych przez ON.pl.

Należy podkreślić, że Pan Prezydent Robert Choma pozytywnie oceniał działalność stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej i wyraził nadzieję, że ta współpraca zaowocuje w przyszłości różnorodnymi szkoleniami i manewrami na terenie miasta i gminy Przemyśl.