Oświadczenie

27 sierpnia 2015 Kordek

Niniejszym informujemy, że w dn. 27.08.2015 kol. Anna Maria Siarkowska zawiesiła członkostwo w Zarządzie Stowarzyszenia. Publikujemy jej oświadczenie w tej sprawie.

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

w październikowych wyborach parlamentarnych będę kandydować do Sejmu jako lider jednej z list wyborczych. Uznając, że nasze Stowarzyszenie stanowi dobro ogólnonarodowe, które winno być chronione, zwłaszcza przed uwikłaniem w bieżącą politykę, niniejszym zawieszam na czas kampanii wyborczej swoje członkostwo w Zarządzie Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl

Wszelkie wypowiedzi publiczne, które w tym czasie udzielę, należy traktować jako wyrażające moją własną opinię, a nie opinię Stowarzyszenia.

Z poważaniem,
Anna Maria Siarkowska