LPON: Certyfikacja LPOT 2015

4 września 2015 Kordek

W dniach 26 – 27 września 2015 r. na poligonie i strzelnicy WAT w Warszawie odbyła się certyfikacja pododdziałów Projektu Szkoleniowego Lekka Piechota Obrony Terytorialnej. Szczegóły w rozszerzeniu.

W sobotę odbyła się certyfikacja pododdziałów na poziomie unitarnym. Sprawdzenie opanowania zagadnień nauczanych w ramach szkolenia unitarnego Systemu Szkolenia LPOT realizowano na pętli taktycznej w ramach dwóch bloków (blok „Strzelnica” i blok „Poligon”), podzielonych na 4 punkty sprawdzające każdy. Kontrolowano opanowanie zagadnień m.in. z taktyki pojedynczego żołnierza, strzelania, OPRMR, łączności, terenoznawstwa i inż.-sap. Sprawdzeniu podlegało również zebranie wymaganego wyposażenia i jego konfiguracja. Tę część szkolenia zabezpieczało dwudziestukilku instruktorów.

W sobotę wieczorem postawiono rozkaz bojowy drużynom, wchodzącym w skład pododdziałów przechodzących certyfikację na poziomie drużyny Systemu Szkolenia LPOT. Certyfikacja polegała na wykonaniu kilku zadań z zakresu rozpoznania ogólnowojskowego oraz taktyki drużyny lekkiej piechoty, w różnych środowiskach walki.

Certyfikacja zakończyła się w niedzielę w godzinach popołudniowych. Osoby, które uzyskały wymaganą liczbę punktów otrzymały prawo do noszenia naszywki LPOT. Wyniki certyfikacji poddawane są analizie w celu wyciągnięcia wniosków odnośnie programu szkolenia i jego realizacji.

Dziękujemy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie za udostępnienie niezbędnej infrastruktury do realizacji certyfikacji.