BOTwDP 2015: „Batalion Obrony Terytorialnej w działaniach przeciwdywersyjnych – Siedlce 2015” – zapowiedź

6 września 2015 Kordek

Urząd Miasta Siedlce, Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec”, Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej we współpracy z 1 warszawską Brygadą Pancerną organizują w dniach 17 – 18 październik 2015 roku ćwiczenie „Batalion Obrony Terytorialnej w Działaniach Przeciwdywersyjnych – Siedlce 2015”. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową do Dowódców poszczególnych kompanii / pododdziałów do dnia 30 września 2015 r. Szczegóły w rozszerzeniu.

Ilość miejsc ograniczona – preferowane zgłoszenia grupowe / pododdziałów, których członkowie ukończyli Kurs Walki w Mieście lub brali udział w ćwiczeniu Obrońca 2014 / 2015. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia bez podania powodu.

INFORMACJA NA TEMAT ĆWICZENIA „BATALION OBRONY TERYTORIALNEJ W DZIAŁANIACH PRZECIWDYWERSYJNYCH
– SIEDLCE 2015”.

Termin: 17-18.10.2015 r.
Rozpoczęcie: godz. 09.00, 17.10.2015
Zakończenie: godz. 14.00, 18.10.2015

Miejsce: każda kompania będzie zakwaterowana osobno – szczegóły zostaną podane w następnych komunikatach.

Uwaga! Istnieje możliwość przyjazdu w dniu 16.10.2014 r. od godz. 19.00.

Kierownik ćwiczenia: Marek Mroszczyk – m.mroszczyk@obronanarodowa.pl
Z-ca Kierownika ćwiczenia ds. logistyki: Beata Noskowicz
Z-ca Kierownika ćwiczenia ds. organizacyjnych: Karol Stefaniuk – karol.stefaniuk@gmail.com
D-ca batalionu ćwiczącego: Grzegorz Matyasik
Szef Łączności: Jacek Klimanek
D-ca OPFOR: Paweł Makowiec
Oficer prasowy ćwiczenia: Aleksander Dybiec – a.dybiec@obronanarodowa.pl

Opracowanie merytoryczne ćwiczenia: dr Paweł Makowiec, Marek Mroszczyk, Grzegorz Matyasik

Przewidywana koszt: około 50 zł – w ramach opłaty organizator zapewnia: nocleg, środki pozoracji, materiały pomocnicze oraz ubezpieczenie NW dla uczestników.

UWAGA!!!

Zgłoszenia tylko pocztą mailową będą dwustopniowe – najpierw grupa / osoby aplikująca(e) do ćwiczenia wysyła swoje zgłoszenia do poszczególnych osób funkcyjnych:
1 kompania ON.PL – Borys Romanko: pomorska@obronanarodowa.pl
2 kompania Organizacji Proobronnych – sierż. rez. WP Robert Polak: robertpolak1@wp.pl
3 kompania „Strzelec” (dotyczy wszystkich organizacji strzeleckich) – Tadeusz Mika:  podkarpacka@obronanarodowa.pl

Pluton OPFOR/GSR – dr Paweł Makowiec: p.makowiec@obronanarodowa.pl
Sztab Ćwiczenia w tym łączności i ochrona sztabu – Grzegorz Matyasik: g.matyasik@obronanarodowa.pl

Następnie w ciągu 5 dni roboczych otrzymuje odpowiedź pozytywną lub negatywną (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia bez podania powodu). Jeśli weryfikacja będzie pozytywna grupa / osoby otrzymają dalsze instrukcje działania. O obsadzie kadrowej decydują dowódcy danych pododdziałów.

W zgłoszeniu należy podać:
– tytuł maila: Zgłoszenie – Kompania w Działania Nieregularnych
– stopień w organizacji jeśli takowe istnieją,
– imię i nazwisko,
– funkcję /datę urodzenia,
– organizację (nazwę grupy / oddziału / jednostki) / miejscowość, z której przyjedzie uczestnik,
– inne informacje, które uczestnik uzna za mogące wpłynąć na zakwalifikowanie go do udziału w ćwiczeniu.

W przypadku zgłaszania się grup bardzo prosimy o wysyłanie zgłoszenia w formie arkusza kalkulacyjnego z kolumnami podanymi powyżej.

Ćwiczenie będzie trwało 2 dni. Przez cały okres ćwiczenia będą realizowane działania pododdziałów wg. zadnia na poszczególnych obiektach.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Ćwiczenie rozpocznie się od apelu w ramach poszczególnych kompanii/pododdziałów, na których omówione zostaną sprawy organizacyjne. Następnie uczestnicy szkolenia przystąpią do działań zgodnie z przydzielonymi zadaniami. Część główna ćwiczenia to realizacja zadań ochronno-obronnych oraz patrolowych ndl poszczególnych pododdziałów na wybranych punktach / rejonach w terenie zabudowanym. Po zakończonym ćwiczeniu odbędzie się apel w centrum miasta.

WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE UCZESTNIKÓW ĆWICZENIA OKREŚLĄ DOWÓDCY KOMPANII

Cele ćwiczenia „Batalion w działaniach przeciwdywersyjnych”

– prezentacja Power Point