BOTwDP 2015: Komunikat organizatorów ćwiczenia „Batalion Obrony Terytorialnej w działaniach przeciwdywersyjnych – Siedlce 2015”

9 września 2015 Kordek

Z powodu zmiany charakteru kompani z kompanii jednej organizacji na kompanię złożoną z pododdziałów wielu organizacji, 2 kompania Legii Akademickiej KUL zmienia nazwę na 2 kompanię Organizacji Proobronnych. Dowódcą kompani będzie sierż. rez. WP Robert Polak, zgłoszenia do tej kompanii proszę wysyłać na adres: robertpolak1@wp.pl. Do ćwiczenia w ramach tej kompani zapraszamy wszystkie organizacje spoza Ruchu Strzeleckiego.