KDN – relacja

18 września 2015 Kordek

W dniach 17 – 23 sierpnia 2015 r. w Studziankach Pancernych odbył się kolejny Kurs Działań Nieregularnych. W odróżnieniu od poprzedniego, szkolenie było sygnowane przez projekt szkoleniowy GSR ON.pl, co oznaczało, że będzie jednym z najtrudniejszych, ponieważ prowadzili je instruktorzy GSR którzy analogiczne szkolenia ukończyli w latach 2003 – 2008.

Kurs tradycyjnie podzielony był na dwie części. Wstępna, o charakterze klasycznego kursu (mimo pozorów realizowanego wyłacznie w terenie), poświęcona była przeszkoleniu i wdrożeniu uczestników w szereg procedur taktycznych wymaganych w czasie realizacji działań nieregularnych: przenikanie, działanie na punkcie kontaktowym, zajmowanie rejonu ześrodkowania i bazy oraz wykonanie zasadzki. W programie również znalazły się intensywne ćwiczenia fizyczne, walka wręcz czy też bieganie (również w oporządzeniu), co miało na celu sprawdzenie ogólnego przygotowania fizycznego kursantów, jak i również stopniowe wprowadzanie ich w działania realizowane w warunkach wysiłku fizycznego, braku snu i zmęczenia. Celem było również scementowanie pododdziału, który tworzyli przecież ludzie z różnych regionów Polski i organizacji.
Druga część była tradycyjnie poświęcona realizacji kolejnych zadań przez pododdział kursantów (48 godzin ciągłego działania), w trakcie których byli na bieżąco oceniani przez sierżantów przebywajacych stale w pododdziale oraz instruktorów na obiektach – celach działania patrolu. Kluczową role w tej częsci szkolenia odgrywał mjr rez. K. Wójcik, który słuzył swoim ogromnym doświadczeniem z lat służby (pierwszy polski absolwent kursu Ranger) oraz misji poza granicami kraju.
Kursanci realizowali różnorodne zadania: zasadzki, napad oraz rozpoznanie obiektu, które łączyły się koniecznością prowadzenia bezbłędnej nawigacji, a także szybkiego i skrytego przemieszczania się w rejon wykonania zadania, w trakcie którego byli tropieni przez patrole instruktorów, OPFOR a także ludność cywilną, stanowiąca nie raz bezcenne zródło informacji o położeniu pododdziału. Etap ten był realnym sprawdzianem umiejetności i wytrzymałości kursantów.
Uczestnicy okazali się jednak dobrze przygotowani: w trakcie kursu zrezygnowały tylko trzy osoby na szesnastu uczestników (przyczyny zdrowotne i inne). Ostatecznie certyfikaty ukończenia otrzymało ośmiu kursantów (50%) w tym dwa wyróznienia: za najlepszą uzyskaną ocenę końcową (ocena wystawiana przez instruktorów) oraz za przywództwo (w ocenie mjra Wójcika). Sierżanci wybrali również swojego faworyta.
Kurs zakończył się uroczystym apelem w czasie którego gościliśmy: min. R. Szeremietiewa, prof. R. Jakubczaka, st.insp. ZS M. Kulesze oraz Prezesa ON.pl G. Matyasika.
Organizatorzy dziękują Panu Pawłowi Brysiowi, właścicielowi obiektu na którym zorganizowany został kurs.
Jako uzupełnienie zamieszczamy relację jednego z uczestników.