BOTwDP 2015: Wsparcie satelitarne ćwiczenia.

12 października 2015 Kordek

Od kilku lat ćwiczenia organizowane przez organizacje pro-obronne wspierane są przez firmę Astri Polska oraz korporację z segmentu kosmicznego EADS ASTRIUM, która obecnie wchodzi w skład konsorcjum Airbus Defence & Space. Wykorzystanie zobrazowań satelitarnych z satelity SPOT-6 i SPOT-7 a w szczególności z satelity Pléiades 1A oraz Pléiades 1B stanowi nieocenione wsparcie podczas realizowanych ćwiczeń co pozwala na generowanie szeregu produktów w zakresie wsparcia geograficznego i obrazowego rozpoznania satelitarnego.

Przetwarzanie zobrazowań satelitarnych w oprogramowaniu dedykowanym na potrzeby analiz rozpoznawczych i wywiadowczych (np. – oprogramowanie firm ESRI, BAE SYSTEMS, HEXAGON) pozwala na zachowanie kompatybilności z systemami NATO w zakresie STANAG 4545 i MIL-STD-2500B/C – format wtórnych zobrazowań rozpoznawczych NSIF / NITF 2.1. oraz STANAG 4559 – kompatybilność w zakresie usług serwera CSD (Coalition Shared Data) z systemami BICES oraz MAJIIC-2  (CSD – Baseline Alpha.0, Baseline Bravo).

Satelita Pléiades 1A został wprowadzony na orbitę heliosynchroniczną o wysokości 694,9 km, nachyleniu 98, 2° i czasie obiegu 98,79 minut w dniu 17 grudnia 2011 r., zaś Pléiades 1B na analogiczną orbitę (lecz w odległości kątowej 180°) 2 grudnia 2012 r. Dzięki temu czas rewizyty tego samego obszaru wynosi 1 dzień. Każdy z tych satelitów jest wyposażony w jedno urządzenie obrazujące, na które składają się dwa teleskopy Korscha (o ogniskowej 12,9 m). Urządzenie obrazujące służy do rejestracji danych panchromatycznych o rozdzielczości terenowej 70 cm (resamplowanych do 50 cm) i wielospektralnych o rozdzielczości terenowej 2,8 m (resamplowanych do 2 m). Urządzenie obrazujące może dokonywać symultanicznej rejestracji danych przy wychyleniu wzdłuż osi orbity od 35° do 45°.

rozdzielczość terenowa: kanał panchromatyczny – 0,7 m w nadirze (0,5 m po resamplingu)
kanały wielospektralne – 2,8 m w nadirze (2 m po resamplingu)
rozdzielczość spektralna: P:   480-830 nm (panchromatyczny)
B1: 430-550 nm (niebieski)
B2: 490-610 nm (zielony)
B3: 600-695 nm (czerwony)
B4: 750-950 nm (bliska podczerwień)
wielkość sceny: 20 x 20 km w nadirze
rozdzielczość czasowa: 1 dzień
obrazowanie stereo: tak

Dane z satelit Pléiades wykorzystywane mogą być do różnych zastosowań a w szczególności do:

  • Kartowania topograficznego: wykrywanie i identyfikacja obiektów o powierzchni poniżej 1m²,
  • Zastosowań wojskowych: analizy rozpoznawcze i wywiadowcze oraz planowanie taktyczne i operacyjne,
  • Obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego: prewencja, monitoring zagrożeń, zarządzanie w okresie kryzysu, ocena szkód,
  • Badań mórz i wybrzeży: rozpoznanie statków, zrzutów zanieczyszczeń, monitoring linii brzegowej;

Zobrazowania satelitarne z satelit Pléiades wykorzystywane są przez EDA – European Defence Agency, europejką agencję ochrony granic FRONTEX czy też europejskie centrum rozpoznania satelitarnego EU SatCen.

Należy dodać również, że Satelity Pléiades wyróżniają się także niezwykle sprawnym mechanizmem optycznym, który umożliwia m.in. fotografowanie nawet obszarów okołobiegunowych. Inną ciekawostką wynikającą z tak wydajnych urządzeń, jest zdolność do fotografowania konkretnego miejsca nawet kilkanaście razy w czasie jednego przelotu – nakładając takie obrazy na siebie i robiąc z nich ‘animację’, scena po scenie, możemy uzyskać rodzaj prezentacji – filmu ukazującego dynamikę obserwowanego obiektu zainteresowanie operacyjnego – np. pojazdów wojskowych przemieszczających się w terenie, wraz z możliwością podania ich kierunku czy prędkości. Satelity te są również tak ulokowane, że zapewniają codzienną rewizytę nad każdym miejscem na świecie – można więc powiedzieć, że są to jedyne satelity optyczne o tak dużej szczegółowości które mogą fotografować absolutnie każde miejsce na ziemi, każdego dnia roku, co pozwala na realizacje obserwacji obiektów zainteresowania operacyjnego w aspekcie długoterminowych analiz wywiadowczych. Na efektywność wykorzystania systemu ma również wpływ możliwość programowania satelitów 4 razy na dobę co pozwala otrzymać niezwykle użyteczne narzędzie do wszelkich obserwacji obiektów zainteresowania operacyjnego w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych. Obszary wszelkich klęsk żywiołowych i czy konfliktów zbrojnych są zazwyczaj niezwłocznie programowane do fotografowania. Podsumowując. Konstelacja satelitów SPOT 6, 7 i Pléiades stanowi kompletne rozwiązanie do optycznej obserwacji ziemi. Są codziennie nad każdym miejscem, nierzadko nawet dwa z nich. Można zlecać im wykonanie fotografii na bardzo krótko przed ich przelotem. Oferują unikatową reaktywność – nie istnieje drugie, podobne rozwiązanie cywilne na świecie.