Małopolska ON: Podpisanie porozumienia o współpracy z Gminą Liszki (małopolska)

21 października 2015 Kordek

W dniu 14.10.2015 r. Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl Ruch Na Rzecz Obrony Terytorialnej podpisało porozumienie o współpracy z Gminą Liszki, którą reprzentował Wójt Pan Paweł Miś.

Celem podpisanego porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz obronności, umacniania postaw patriotycznych, kultywowania i popularyzacji chlubnych tradycji oręża polskiego, wzmacniania poczucia bezpieczeństwa, podnoszenia wiedzy i umiejętności postępowania w sytuacjach kryzysowych, a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom.

W 2016 roku w realizacji Porozumienia Gmina i Stowarzyszenie (działające w ramach projektu Lekka Piechota Obrony Terytorialnej) wspólnie zrealizują szereg przedsięwzięć szkoleniowych. W szczególności Gmina udostępni tereny i infrastrukturę dla ćwiczeń i szkoleń Małopolskiej OT na poziomie plutonu systemu szkolenia LPOT. Zostanie również zorganizowane szkolenie unitarne dla chętnych mieszkańców gminy.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu promującego Gminę Liszki.