Opolska ON: Pierwsze zajęcia drużyny szkolnej Opolskiej Obrony Terytorialnej

22 października 2015 Kordek

W dniu 26 września w Nysie Opolska Obrona Terytorialna rozpoczęła szkolenie podstawowe metodą weekendową. Pierwsze zajęcia obejmowały zagadnienia z musztry, taktyki, szkolenia ogniowego oraz SERE.

Podczas sobotnich zajęć szkoleni poznali zasady i sposoby maskowania indywidualnego oraz różne sposoby poruszania się żołnierza na polu walki. Uczyli się podstaw patrolowania – szyków pieszych, sygnałów dowodzenia i obowiązków żołnierza w patrolu. Ćwiczyli prawidłowe reakcje na kontakt z przeciwnikiem. W dalszej części dnia szkoleni uczyli się budowy i użytkowania broni strzeleckiej na przykładzie kbk AKM. Ponadto budowy i zasady działania granatów ręcznych oraz praktyki rzutu granatem. Zajęcia popołudniowe obejmowały zapoznanie szkolonych z wyposażeniem indywidualnym żołnierza OT oraz elementami SERE: praktyką wzniecania ognia, pozyskiwania i uzdatniania wody oraz budowy schronienia. Sobotnie zajęcia zakończono apelem tuż po godzinie 19-tej.

Nie mniej pracowita była niedziela. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 6.30 i obejmowały naukę postaw strzeleckich oraz pracy na broni. Drużyna szkolna poznała zasady bezpieczeństwa BLOS, postawy strzeleckie oraz przejścia między nimi. W dalszej kolejności przećwiczyła manual na karabinach AKM, sposoby przekazywania broni oraz usuwania zacięć. Ponadto nabyła wiedzę z zakresu zjawiska strzału, balistyki oraz zasad prawidłowego celowania i pracy na języku spustowym.

Zajęcia zwieńczyło pierwsze strzelanie z broni bojowej – na celność i skupienie na 100 m. Każdy z kursantów wystrzelił 40 sztuk amunicji 7,62 x 39 mm.