Małopolska ON: Październik 2015 w Małopolskiej OT

28 października 2015 Kordek

W październiku w Małopolskiej OT nadal intensywnie trwała działalność szkoleniowa. Jej punktem kulminacyjnym było ogólnopolskie ćwiczenie OT w Siedlcach, poprzedzone wewnętrznym szkoleniem z technik interwencyjnych. W ramach promocji Stowarzyszenia, nasi reprezentanci prowadzili stoisko na jędrzejowskim Pikniku Militarnym. Wreszcie podpisano porozumienie z Gminą Liszki, z którą już wcześniej MlpOT współpracowała.

W dniu 10.10.2015 r. przeprowadziliśmy poprawkę weryfikacji kończącej kurs unitarny. Udało się zaliczyć 4 kolejnym osobom.

W dniu 10.10.2015 r. w ramach przygotowań do ćwiczenia „Batalion OT w działaniach przeciwdywersyjnych” przeprowadziliśmy szkolenie z technik interwencyjnych. Ćwiczono techniki obaleń, kajdankowanie oraz przeszukanie samochodu.

W niedzielę 11 października odbyła się pierwsza edycja jędrzejowskiego Pikniku Militarnego. Na gości czekało wiele atrakcji: stoiska rekonstrukcyjne, wojskowe, airsoftowe, pokaz strzelectwa dynamicznego, nie zabrakło również reprezentantów Małopolskiej Obrony Terytorialnej.

W dniu 14.10.2015 r. Stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracy z Gminą Liszki, którą reprezentował Wójt Pan Paweł Miś. Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz obronności, umacniania postaw patriotycznych, kultywowania i popularyzacji chlubnych tradycji oręża polskiego, wzmacniania poczucia bezpieczeństwa, podnoszenia wiedzy i umiejętności postępowania w sytuacjach kryzysowych. W 2016 roku w realizacji Porozumienia Gmina i Stowarzyszenie (w ramach projektu Lekka Piechota Obrony Terytorialnej) wspólnie zrealizują szereg przedsięwzięć szkoleniowych. W szczególności Gmina udostępni tereny i infrastrukturę dla ćwiczeń i szkoleń Małopolskiej OT na poziomie plutonu systemu szkolenia LPOT. Zostanie również zorganizowane szkolenie unitarne dla chętnych mieszkańców gminy.

W weekend 16-18 października w Siedlcach odbyło się ćwiczenie OT „Batalion Obrony Terytorialnej w działaniach przeciwdywersyjnych”. Brało w nim udział 500 osób, w tym członkowie Małopolskiej Obrony Terytorialnej, którzy występowali jako oficerowie prasowi ćwiczenia, członkowie sztabu ćwiczącego batalionu, ale przede wszystkim w polu gdzie tworzyliśmy jeden z plutonów 1 kOT.

W sobotę 24.10.2015 r. w Zakopanem odbyło się spotkanie informacyjne na temat rekrutacji do drugiego już kursu unitarnego MlpOT na Podhalu.