Opolska ON: Październik 2015 w Opolskiej OT

28 października 2015 Kordek

W dniu 17 października drużyna szkolna Opolskiej OT odbyła zajęcia z terenoznawstwa, łączności, szkolenia inżynieryjno – saperskiego oraz obrony przed bronią masowego rażenia. Główny nacisk w czasie zajęć z terenoznawstwa położono na umiejętność pracy z mapą i wykonywania marszu na jej podstawie, posługiwania się busolą i wykonywania marszu na azymut oraz posługiwania się układem współrzędnych MGRS.

W czasie zajęć z łączności kursanci uczeni byli zasad prowadzenia korespondencji radiowej, nawiązywania i sprawdzania łączności w sieci radiowej, a także przesyłania meldunków. Ponadto w ramach zajęć ze szkolenia inż.-sap. i OPBMR wykonywali okopy indywidualne oraz uczyli się posługiwania indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami.

Zajęcia niedzielne poświęcone były powtórce zagadnień z postaw strzeleckich i pracy na broni. Szkoleni na pasie taktycznym utrwalali wiedzę dot. zasad bezpiecznego posługiwania się bronią, doskonalili pracę na broni oraz postawy strzeleckie i przejścia między nimi.

Zwieńczeniem szkolenia było strzelanie z kbk AKM, obejmujące naukę celnego prowadzenia ognia z różnych postaw strzeleckich. Po realizacji strzelania przygotowawczego, zrealizowano strzelanie z różnych postaw strzeleckich, obejmujące również wykonywanie przejść między postawami. Każdy ze szkolonych wystrzelił po 80 sztuk amunicji.