Nawiązanie współpracy z firmą SECURCOM

10 grudnia 2015 Kordek

Z przyjemnością informujemy, że podpisaliśmy porozumienie o współpracy z firmą SECURCOM.

Na mocy zawartego porozumienia SECURCOM będzie wspierał naszą działalność szkoleniową poprzez udostępnienie magazynu broni oraz profesjonalnych radiotelefonów.