Małopolska ON: Grudzień 2015 w Małopolskiej OT

30 grudnia 2015 Kordek

Mimo Świąt, grudzień 2015 był w Małopolskiej Obronie Terytorialnej nie mniej intensywny niż poprzedzające go miesiące. Owocem tej pracy były dwa ważne porozumienia o współpracy, a także cztery szkolenia przeprowadzone w różnych miejscach i na różnych poziomach. Poza nimi, odbyło się także kolejne spotkanie rekrutacyjne.

Na początku miesiąca Dowódca 6 Brygady Powietrzno-Desantowej wyraził zgodę na wpisanie przedsięwzięć Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl realizowanych w ramach projektu Małopolska Obrona Terytorialna do planu współpracy na 2016 rok. Dzięki temu 6 BPD udostępni na potrzeby szkoleń Małopolskiej OT GoSZ Pasternik, a jej żołnierze przeprowadzą w 2016 roku szereg szkoleń dla członków Małopolskiej OT – m.in. obejmujących zapoznanie ze sprzętem zespołowym, ratownictwo taktyczne, prowadzenie patrolu zmotoryzowanego oraz kurs łączności.

W tym samym tygodniu podpisaliśmy porozumienie o współpracy z firmą SECURCOM. Na jego mocy SECURCOM będzie wspierał naszą działalność szkoleniową poprzez udostępnienie magazynu broni oraz profesjonalnych ręcznych radiotelefonów.

W dniach 5-6.12.2015 r. odbyły się II zajęcia III edycji kursu na poziomie wyszkolenia drużyny systemu szkolenia LPOT. W sobotę kursanci byli nauczani zakładania posterunku obserwacyjnego, Standardowych Procedur Operacyjnych (SOP) drużyny lekkiej piechoty w walce, a z wyszkolenia ogniowego – technik szybkiego przeładowania na prawą i lewą rękę, które przed południem ćwiczono na sucho a wieczorem zostały „odstrzelone”. W niedzielę nauczano SOPu zasadzki drużyny lekkiej piechoty planowanej i improwizowanej oraz przeprowadzono powtórkę z soboty i z poprzednich zajęć.

W dniach 28.11.2015 i 12.12.2015 na Podhalu przeprowadzono ostatnie szkolenia II kursu unitarnego. Omówiono podstawowe zasady łączności radiowej, taktyki piechoty, OPBMR i nawigacji lądowej. Zajęcia przeprowadzono na terenie Czarnego Dunajca, Doliny Chochołowskiej oraz Magury Witowskiej. W ich organizację i przeprowadzenie zaangażowanych było łącznie 10 osób.

W dniu 12.12.2015 w Zespole Szkół im. Jana Kantego w Liszkach odbyło się spotkanie rekrutacyjne dla zainteresowanych zagadnieniami OT, a w szczególności chcących zasilić szeregi Młp OT. W jego programie znalazły się min następujące punkty:
– wykład na temat stanu obronności Polski – potrzeba powołania Obrony Terytorialnej,
– prezentacja koncepcji Krajowego Systemu Obrony Narodowej,
– program szkolenia oraz warunki przyjęcia do Małopolskiej Obrony Terytorialnej,
– pokaz i omówienie niezbędnego wyposażenia,

Także 12.12.2015 r. przeprowadziliśmy szkolenie z obsługi ręcznych granatników przeciwpancernych. Na początku krótko zostały omówione granatniki przeciwpancerne będące w użyciu w SZ RP. Następnie omówiono pojazdy potencjalnych przeciwników. Nie zabrakło również części praktycznej, na której na egzemplarzach szkolnych nauczano czynności manualnej obsługi, przy szczególnym uwzględnieniu zasad bezpieczeństwa oraz celowania. Zajęcia zakończyło mini ćwiczenie taktyczne z zakresu zadań drużyny wsparcia ogniowego.

W dniach 19-20.12.2015 r. przeprowadziliśmy pierwsze szkolenie taktyczno-ogniowe, którego tematyką była walka w pomieszczeniach. W szkoleniu wzięło udział 10 członków Małopolskiej OT, którzy wcześniej pozytywnie zaliczyli egzamin na odznakę LPOT. Szkolenie poprowadził twórca systemu wyszkolenia ogniowego Zenith9, a pomagał mu instruktor tego systemu będący członkiem pododdziału.