Pełnomocnik MON ds. tworzenia Obrony Terytorialnej Kraju powołany!

30 grudnia 2015 Kordek

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz powołał Pełnomocnika MON ds. tworzenia Obrony Terytorialnej Kraju. Funkcję tę pełnić będzie dr Grzegorz Kwaśniak. Dr Kwaśniak praktycznie od początku powstania portalu ObronaNarodowa.pl współpracował z nami przesyłając i udostępniając wiele tekstów do publikacji, które można znaleźć w zakładce „Artykuły”.

Jako Z-ca Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w PWSZ w Nysie wspierał działanie Jednostki Strzeleckiej 3053 ZS „Strzelec” OSW w Nysie, a także pomagał w organizacji kursów szkoleniowych ObronaNarodowa.pl (Kurs Piechoty 2011 i Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego 2012).

Dr Kwaśniak jako oficer służył m.in. w 22 Brygadzie Piechoty Górskiej Obrony Terytorialnej.

Biogram i zdjęcie:

Notka z MON:
http://mon.gov.pl/aktualnosci/artykul/najnowsze/2015-12-30-pelnomocnik-mon-ds-obrony-terytorialnej/