I sesja Kursu Dowódców Drużyn (SONDA) zakończona

29 stycznia 2016 Kordek

W ostatni weekend 23 – 24 stycznia 2016 r. odbyła się I sesja Kursu Dowódców Drużyn (SONDA). Zgłosiło się 30 uczestników z różnych środowisk strzeleckich oraz Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl. Celem szkolenia jest kształcenie przyszłych kadr organizacji proobronnych.

Na kursie poruszane były takie zagadnienia jak: rola instruktora i dowódcy, metodyka prowadzenia zajęć, andragogika, istota i zasady pisania planów pracy. Wszystko w oparciu o model podstawowy i regulaminy WP. KDD składa się z 3 etapów i pokrywa obszar tematyczny z zakresu nauczania musztry indywidualnej i zespołowej, podstaw taktyki.