Spotkanie eksperckie na temat OT w NCSS

29 stycznia 2016 Kordek

W dniu 27 stycznia w Warszawie odbyło się zamknięte spotkanie eksperckie poświęcone nowotworzonej strukturze Obrony Terytorialnej RP. W spotkaniu udział wzięli: Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Obrony Terytorialnej Kraju ppłk rez. dr Grzegorz Kwaśniak, Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 SGWP płk Krzysztof Gaj; przedstawiciele dwóch czołowych organizacji paramilitarnych w Polsce: por. rez. Grzegorz Matyasik, dr Paweł Makowiec i Stanisław Drosio reprezentujący Stowarzyszenie Obrona Narodowa.pl.

Drugą organizację reprezentowali: Komendant ZS „Strzelec” OSW por. rez. insp. ZS Marcin Waszczuk, mł. insp. Grzegorz Gardocki, mł. insp. ZS Maurycy Rodak; przedstawiciele środowisk akademickich: płk rez. prof. dr hab. Ryszard Jakubczak z Wyższej Szkoła Policji w Szczytnie, płk rez. prof. dr hab. Józef Marczak z Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, dr hab. Ireneusz Dziubek z Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w Kaliszu i Koninie; a także przedstawiciele NCSS: mjr rez. Mariusz Kordowski, Wojciech Zalewski, pchor. NSR Maciej Paszyn, Marta Wielechowska, Tomasz Hołda. Spotkanie poprowadził Dyrektor Programów Militarnych w NCSS, Mariusz Kordowski.

W czasie spotkania poruszono kwestie potencjalnych struktur przyszłej Obrony Terytorialnej oraz potencjał obu organizacji proobronnych. Spotkanie posłużyło także do zapoznania z postępem prac w Narodowym Centrum Studiów Strategicznych w kwestii możliwości operacyjnych różnych form jednostek obrony terytorialnej. Przedstawiono także narzędzia gier strategicznych Zespołu Wojciecha Zalewskiego, eksperta NCSS. W trakcie rozmowy poruszono wiele problemów, z jakimi muszą zmierzyć się twórcy OT w Polsce. Do najistotniejszych należą: umiejscowienie formacji OT w strukturze Sił Zbrojnych RP, problemy natury prawnej w dziedzinie funkcjonowania jednostek, oraz toku pełnienia służby. Poruszono także zagadnienia związane z dostępem i przechowywaniem broni palnej, charakterem i zasadami procesu szkolenia oraz limitami wiekowymi. Ponadto rozmawiano o zasadach współdziałania z jednostkami operacyjnymi oraz kwestie liczebności jednostek OT. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Obrony Terytorialnej Kraju ppłk rez. dr Grzegorz Kwaśniak podziękował za spotkanie i cenne rady w kwestii budowy nowej struktury obronnej oraz docenił potencjał Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl oraz ZS Strzelec OSW w kwestii formowania jednostek terytorialnych.

Informacja umieszczona za zgodą autora: http://ncss.org.pl/pl/20-news/556-narodowe-centrum-studiow-strategicznych-organizatorem-spotkania-eksperckiego-na-temat-obrony-terytorialnej-rp