Economic Security Forum ECONSEC – relacja

11 kwietnia 2016 Kordek

W dniu 7 kwietnia 2016 r. w Warszawie w Hotelu Marriott odbyło się Economic Security Forum ECONSEC, poświęcone problematyce polskiego bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego, którego głównym organizatorem było Europejskie Centrum Biznesu.

Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Energii, Krajową Izbę Gospodarczą, Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji oraz Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej. Od strony merytorycznej Forum wspierane było przez ekspertów z Kancelarii Elżanowski Cherka & Wąsowski.

Forum podzielone było na trzy obszary tematyczne, w ramach których omówiono najważniejsze kwestie w obszarze bezpieczeństwa gospodarczego i narodowego, m.in. dotyczące kształtowania polityki bezpieczeństwa państwa w aktualnej sytuacji międzynarodowej, priorytetowych obszarów bezpieczeństwa gospodarczego, a także wyzwań stojących przed Polską w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury, systemów i procesów przemysłowych.

W III panelu zatytułowanym „Bezpieczeństwo infrastruktury, systemów i procesów przemysłowych” jako panelista udział wziął Prezes Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl Grzegorz Matyasik wypowiadając się w kwestii wykorzystania struktur ochrony infrastruktury krytycznej jako bazy do budowy przemysłowych oddziałów Obrony Terytorialnej. Prezes G. Matyasik opierając się na swoich doświadczeniach zawodowych z branży ochrony mówił o degradacji branży ochrony, pracownikach pracujących na wielu obiektach średnio po 220 -300 godzin w miesiącu, słabo opłacanych, dorabiających w różnych obiektach. Prezes G. Matyasik mówił także o doświadczeniach z ćwiczenia „Batalion OT w działaniach przeciwdywersyjnych Siedlce 2015”, w których m.in. testowano ochronę fizyczną obiektów infrastruktury krytycznej w sytuacji ataku grupy dywersyjnej przeciwnika oraz próbie ochrony i obrony obiektów infrastruktury siłami ochotniczego batalionu OT. Wnioski Prezesa G. Matyasika był takie, iż tworzenie Obrony Terytorialnej na bazie służb ochrony obiektów infrastruktury krytycznej będzie nieefektywne, do przeciwdziałania takim zagrożeniom potrzebna jest formacja przygotowana do takich zagrożeń działająca kompleksowo na znacznym obszarze, potrafiąca działać integrująco w zakresie odpowiedzialności wielu służb i instytucji – tą siłą powinien być pododdział Obrony Terytorialnej działający w ramach Krajowego Systemu Obrony Narodowej.