Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2015

21 kwietnia 2016 Kordek

Wzorem lat poprzednich Zarząd stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok 2015, które publikujemy na naszym portalu.

W roku 2015 większość przychodów została osiągnięta ze składek członkowskich i wpłat na cele statutowe. W roku 2015 spora część środków została przeznaczona na przedsięwzięcia szkoleniowe ćwiczenie „Kompania w Działaniach Nieregularnych w Terenie Zurbanizowanym”.

Organizacja nie posiada środków trwałych ani ich nie dzierżawi, nie ponosi kosztów związanych z amortyzacją, nie zatrudnia także pracowników, gdyż wszelkie czynności administracyjne i inne, są wykonywane przez członków stowarzyszenia społecznie i nieodpłatnie.

Struktura przychodów Stowarzyszenia w 2015 roku jest następująca:
1. składki brutto określone statutem: 20030,00 zł,
2. inne przychody określone statutem: 46847,78 zł,
3. kwota dochodu z poprzedniego okresu: 6594,52 zł,

Struktura kosztów Stowarzyszenia w 2015 roku jest następująca:
1. koszty realizacji zadań statutowych: 54292,51 zł
2. koszty materiałów biurowych: 705,14 zł
3. usługi obce: 3504,75 zł
4. pozostałe: 3920,90 zł