WKU Rybnik: Obrona Terytorialna – nowa perspektywa w działalności organizacji proobronnych

13 maja 2016 Kordek

W dniu 6 maja 2016 r. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Rybniku odbyło się spotkanie robocze z partnerami społecznymi. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele placówek oświatowych prowadzących „klasy mundurowe” i organizacji pozarządowych i społecznych o charakterze militarnym i proobronnym.

Były to: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, Zespół Szkół Nr 3 w Jastrzębiu – Zdroju, Stowarzyszenie Task Force 13 SCORPION, Miejski Klub Strzelecki LOK w Rybniku, Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika, Stowarzyszenie GROT w Jastrzębiu – Zdroju, Task Force 6 w Wodzisławiu Śląskim, Jednostka Strzelecka 2023 w Wodzisławiu Śląskim, ASG DRAGON TEAM Rybnik, Żorska Grupa Operacyjna, RANGERS SURVIVAL CLUB w Rybniku, Stowarzyszenie Ochrony Zabytków R – GAW.

Oficerowie WKU zapoznali uczestników z regulacjami prawnymi w zakresie współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami społecznymi oraz przestrzegania zasad noszenia mundurów wojskowych przez osoby zrzeszone w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, które zawarły porozumienie o współpracy z wojskiem.

Duża część spotkania poświęcona była na prezentację koncepcji organizacji Obrony Terytorialnej oraz dyskusję dotyczącą udziału grup militarnych, klas wojskowych i innych podmiotów w procesie popularyzowania służby i rekrutacji ochotników do jednostek OT. Uczestnicy spotkania pozytywnie przyjęli informacje o propozycji tworzenia pododdziałów OT na szczeblu powiatowym oraz wyrazili duże zainteresowanie udziałem w takiej formie służby wojskowej.

Spotkanie zakończyło się podjęciem inicjatywy zorganizowania „Konferencji Organizacji Proobronnych” w miesiącu październiku br., w której udział zapowiadają wszystkie organizacje, stowarzyszenia działające na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku.

mjr Adrian Klimek
tel. 261 124 710, 601 404 075