ObronaNarodowa.pl i inne organizacje proobronne na ćwiczeniu „ANAKONDA-16”

2 czerwca 2016 Kordek

Pragniemy poinformować, że stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl znalazło się w gronie stowarzyszeń proobronnych, które zostały dopuszczone do udziału w międzynarodowym ćwiczeniu poligonowym „ANAKONDA 16”. Pododdziały projektu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej wraz z Jednosktą Strzelecką 4046 Sulechów oraz Jednostką Strzelecką 1309 Dęby ZS „Strzelec” OSW, Samodzielną Jednostką Strzelecką 3006 Nowa Sól oraz Stowarzyszeniem Jednostek Strzeleckich „Strzelec” (których członkowie są jednocześnie członkami stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl) będą w trzech różnych miejscach w Polsce realizować różne zadania specyficzne dla wojsk Obrony Terytorialnej.

Udział w ćwiczeniu ANAKONDA 16 będzie dla nas swoistego rodzaju podsumowaniem dotychczasowego wieloletniego dorobku szkoleniowego, którym były zarówno ćwiczenia kompanijne realizowane w latach 2010 – 2014, ćwiczenia OBROŃCA 2014 i 2015, kończąc na ćwiczeniu batalionowym w Siedlcach w 2015 roku.

W tym miejscu składamy specjalne podziękowania dla Ministra Obrony Narodowej Pana Antoniego Macierewicza za odważną decyzję umożliwiającą organizacjom proobronnym udział w ćwiczeniu i akceptację naszego wniosku w tej sprawie. Dziękujemy także kierownikowi Ćwiczenia „ANAKONDA 16” Panu gen. Markowi Tomaszyckiemu i jego współpracownikom za akceptację i modyfikację koncepcji udziału organizacji proobronnych w ćwiczeniu ANAKONDA 16, a także dowódcom średniego szczebla SZ RP, którzy bardzo szybko zrozumieli potrzebę funkcjonowania pododdziałów OT otwierając się na współpracę z nami z pełnym zrozumiem specyfiki działań OT. Ze swojej strony zapewniamy, że z całym zaangażowaniem i wszelkimi siłami będziemy realizować zadania jakie zostaną przed nami postawione, gorąco wierząc, że doświadczenia i wnioski z naszych działań mocno przyczynią się do kształtu tworzących się wojsk Obrony Terytorialnej.