Spotkanie w Biurze ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej – podsumowanie i wnioski z ćwiczenia ANAKONDA-16

29 czerwca 2016 Kordek

Dnia 28 czerwca 2016 r. w Biurze ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej odbyła się odprawa podsumowująca udział stowarzyszeń ObronaNarodowa.pl i Legii Akademickiej, które podczas ćwiczenia ANAKONDA-16 występowały w roli pododdziałów Obrony Terytorialnej. W spotkaniu, które otworzył Dyrektor Biura ds. Utworzenia OT dr Grzegorz Kwaśniak wraz ze swoim Zastępcą płk Arturem Dębczakiem udział wzięli Dowódcy Kompani: Mazowieckiej, Lubuskiej, Małopolsko – Podkarpackiej, Dowódca Plutonu Legii Akademickiej wraz z Pomocnikiem oraz oficerowie / specjaliści z TOC.

Dyrektor Biura ds. UOT podziękował za profesjonalizm i zaangażowanie ochotnikom z organizacji proobronnych, podkreślając, że udział w ćwiczeniu ochotników z organizacji proobronnych jest cennym doświadczeniem dla tworzącej się Obrony Terytorialnej.

Dowódcy i kadra z pododdziałów ćwiczących podczas ANAKONDA-16 przedstawili swoje doświadczenia i wnioski z ćwiczenia, następnie zostało zrealizowane podsumowanie celów i zadań jakie zostały postawione przed pododdziałami / elementami z organizacji proobronnych biorącymi udział w ćwiczeniu ANAKONDA-16. Na ręce Dyrektora Biura ds. UOT Prezes ObronaNarodowa.pl Grzegorz Matyasik złożył podziękowania dla wszystkich żołnierzy z pododdziałów SZ RP, z którymi ochotnicy z organizacji proobronnych mogli współdziałać podczas ćwiczenia.’