Lubuska OT – 17 WBZ. Kolejne szkolenie specjalistyczne.

18 lipca 2016 Kordek

W dniu 15 lipca 2016 r. na terenie garnizonu Wędrzyn odbyło się szkolenie Lubuskiej OT zabezpieczone przez 17 Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną (17 WBZ). Szkolenie w swoim pierwotnym zamiarze zaplanowane zostało jako element większej całości z planowaną wizytą oficerów MON, niestety wydarzenia jakie rozegrały się nocą 14/15 lipca uniemożliwiły przybycie gości. Dla nas, jako pododdziału szkolącego się, zmiana nie była istotna, a najważniejszy był zaplanowany cel do osiągnięcia.

Szkolenie podzielone zostało na dwa etapy: zapoznawczy, podczas którego można było zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym przez Brygadę, skrócony do minimum, ponieważ już kilkukrotnie podobne zapoznanie się przechodziliśmy oraz zasadniczy, podczas którego odbyliśmy szkolenie z obsługi ppk Spike, granatnika RPG-7, a także wykonano po dwie tury strzelań zespołowych z wykorzystaniem symulatora Śnieżnik.

Obsługa granatników przeciwpancernych, to jedna z ważniejszych umiejętności przyszłego żołnierza OT zatem poznanie zasad działania, budowy i celowania było dla nas priorytetem. Z kolei strzelanie zespołowe było swoistego rodzaju nauką i wskazówką jak długa droga wiedzie do zdobycia tej umiejętności. Dzięki temu uczestnicy szkolenia poznali swoje braki, a uwagi osoby postronnej obserwującej strzelanie zapewne zostaną przez nich zapamiętane.

Drugim wymiarem piątkowego szkolenia była chęć poznania członków Lubuskiej OT przez nowego szefa szkolenia 17 WBZ ppłk. Rafała Miernika oraz oficera sekcji szkolenia Brygady kpt. Filipowicza.

Jak się okazuje wsparcie szkoleniowe oraz wzajemne współdziałanie może być realizowane w dużo większym wymiarze i to postaramy się wykorzystać już od teraz. Znając obu oficerów już od lat wiem, że ich słowa nie były pustymi obietnicami. Oceniono, że Lubuska OT to najbardziej zaangażowany w szkolenie element organizacji proobronnych w woj. lubuskim, co jest pozytywnym dla nas wnioskiem.

Kolejne szkolenie na obiektach 17WBZ już w nadchodzący weekend.

Jacek „Recon” Klimanek