Pierwsze w Polsce szkolenie w zakresie cyberobrony terytorialnej

5 września 2016 Kordek

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl we współpracy z Biurem ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ekspertami z Polskiej Obywatelskiej Cyberobrony przeprowadzi w Warszawie w dniach 24 – 25 września 2016 roku blok ćwiczeniowo – szkoleniowy będący jednym z kluczowych elementów procesu kształtowania Nowej Obrony Terytorialnej.

Ćwiczenie będzie obejmowało swoim zakresem następujące bloki tematyczne:
1. Podstawy cyberobrony.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa operacji OPSEC.
3. Operacje Informacyjne INFOOPS.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich organizacji proobronych działających w Polsce. W szczególności zapraszamy dowódców pododdziałów biorących udział w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl (Lekka Piechota Obrony Terytorialnej, Grupy Szybkiego Reagowania), ich zastępców, członków wszelkich stowarzyszeń proobronnych zajmujących się działaniami informacyjnymi, łącznością / informatyką, a także osób odpowiedzialnych za prowadzenie profili w mediach społecznościowych powiązanych działalnością statutową stowarzyszeń.

Ilość miejsc na szkoleniu jest ograniczona do 35, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz pełniona funkcja.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: s.drosio@obronanarodowa.pl podając w wiadomości imię, nazwisko, nazwę stowarzyszenia oraz pełnioną funkcję.

Szczegóły logistyczne zostaną przedstawione w mailu zwrotnym potwierdzającym wpisanie na listę uczestników. Szkolenie jest bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 14 sierpnia 2016 r.

Szczegółowe dane logistyczne zakwalifikowane osoby otrzymają do dnia 11.09.2016 r.