Ćwiczenie „Kompania Obrony Terytorialnej w działaniach przeciwhybrydowych – Przemyśl 2016” – zapisy!

19 września 2016 Kordek

Urząd Miasta Przemyśl, Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, Jednostka Strzelecka 2030 ZS „Strzelec” OSW, we współpracy z 5 batalionem strzelców podhalańskich z 21 Brygady organizują w dniach 22 – 23 października 2016 roku ćwiczenie „Kompania Obrony Terytorialnej w działaniach przeciwhybrydowych – Przemyśl 2016”. Szczegóły w rozszerzeniu.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (przemysl@obronanarodowa.pl) do dnia 09 październik 2016 r. Ilość miejsc ograniczona – preferowane zgłoszenia grupowe / pododdziałów, których członkowie ukończyli Kurs Walki w Mieście lub brali udział w ćwiczeniu ANAKONDA-16. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia bez podania powodu.

INFORMACJA NA TEMAT ĆWICZENIA
„KOMPANIA OBRONY TERYTORIALNEJ W DZIAŁANIACH PRZECIWHYBRYDOWYCH – PRZEMYŚL 2016”.

Termin: 22-23.10.2016 r.
Rozpoczęcie: godz. 09.00, 22.10.2016 – UWAGA: Przybycie i rejestracja uczestników ćwiczenia do godz. 08.00 22.10.2016 r.
Zakończenie: godz. 14.00, 23.10.2016

Uwaga! Istnieje możliwość przyjazdu w dniu 21.10.2016 r. od godz. 19.00.

Kierownik ćwiczenia: Mirosław Majkowski

Szef Łączności: Przemysław Rączka: jaslo@obronanarodowa.pl

Oficer prasowy ćwiczenia: Stanisław Drosio: s.drosio@obronanarodowa.pl

Opracowanie merytoryczne ćwiczenia: Grzegorz Matyasik przy współpracy z oficerami 5 batalionu 21 brygady.

Przewidywany koszt: około 50 zł – w ramach opłaty organizator zapewnia: nocleg, środki pozoracji, materiały pomocnicze, oraz ubezpieczenie NW dla uczestników.

UWAGA!!!
Zgłoszenia tylko pocztą mailową będą dwustopniowe – najpierw grupa/osoby aplikująca(e) do ćwiczenia wysyła swoje zgłoszenia na adres:

przemysl@obronanarodowa.pl

Następnie w ciągu 5 dni roboczych otrzymuje odpowiedź pozytywną lub negatywną (organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia bez podania powodu). Jeśli weryfikacja będzie pozytywna grupa/osoby otrzymają dalsze instrukcje działania. O obsadzie kadrowej decyduje dowódca kompani ćwiczącej.

UWAGA.
Pilnie poszukujemy osób z pojazdami – ich udział w ćwiczeniu na odrębnych zasadach – m.in. zwrot kosztów paliwa.

W zgłoszeniu należy podać:
– tytuł maila: Zgłoszenie – Kompania w Działania Nieregularnych
– stopień w organizacji jeśli takowe istnieją,
– imię i nazwisko,
– funkcję
– datę urodzenia (PESEL – potrzebny dla policji)
– organizację (nazwę grupy / oddziału / jednostki) / miejscowość, z której przyjedzie uczestnik,
– inne informacje, które uczestnik uzna za mogące wpłynąć na zakwalifikowanie go do udziału w ćwiczeniu.

W przypadku zgłaszania się grup bardzo prosimy o wysyłanie zgłoszenia w formie arkusza kalkulacyjnego z kolumnami podanymi powyżej.

Ćwiczenie będzie trwało 2 dni.
Przez cały okres ćwiczenia będą realizowane działania pododdziałów wg. zadania na poszczególnych obiektach.

PRZEBIEG SZKOLENIA

Ćwiczenie rozpocznie się od apelu w ramach poszczególnych kompanii/pododdziałów, na których omówione zostaną sprawy organizacyjne. Następnie uczestnicy szkolenia przystąpią do działań zgodnie z przydzielonymi zadaniami. Część główna ćwiczenia to realizacja zadań ochronno – obronnych oraz patrolowych poszczególnych pododdziałów na wybranych punktach / rejonach w terenie zabudowanym / z realizacją 5 epizodów głównych. Po zakończonym ćwiczeniu odbędzie się apel w centrum miasta.

WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE UCZESTNIKÓW ĆWICZENIA OKREŚLI DOWÓDCA KOMPANII i prześle drogą mailową.