Oświadczenie Zarządu w sprawie „Projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym…”

3 października 2016 Kordek

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się „Projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw”, którego głównym przesłaniem są zmiany dotyczące funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej”. W rozszerzeniu zamieszczamy oświadczenie Zarządu stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl w przedmiotowej sprawie.

Projekt ustawy dostępny tutaj:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12290461/12382036/12382037/dokument247630.pdf

Do projektu zostało dołączone „Uzasadnienie”, w którym m.in. można przeczytać:

Konsultacje społeczne
W ramach konsultacji społecznych pierwszy projekt, w trybie roboczym, przekazano organizacjom pozarządowym o charakterze proobronnym, takim jak Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza, Combat Alert – Fundacja na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju.

Postanowiliśmy zamieścić projekt, który został przekazany nam do konsultacji (bez naszych propozycji), tak aby czytelnicy i sympatycy ObronaNarodowa.pl mieli świadomość co było przedmiotem konsultacji i jak wyglądał „pierwszy projekt w trybie roboczym”.

Pomysł i zapisy prawne związane z Terytorialną Służbą Wojskową w ogóle nie były przedmiotem konsultacji. Z naszych postulatów jedynie postulat skrócenia szkolenia podstawowego oraz szkolenia w weekendy zostały uwzględnione w MON-owskim projekcie zmian w Ustawie. Częściowo uwzględniony został postulat zmiany kategorii zdrowia – my proponowaliśmy aby wprowadzono nową kategorię zdrowia dla kandydatów do OT – „zdolny do służby w WOT”, do którego to mogłyby być weryfikowane osoby z kat. „D”.

Całkowicie nie uwzględniono naszego postulatu związanego z włączeniem do WOT całych grup / pododdziałów organizacji proobronnych na zasadzie certyfikacji – zapowiedzi i deklaracje w tym zakresie okazały się tylko pustosłowiem. Bardzo zbulwersował nas zapis z art. 98r dotyczący doprowadzenia przez Żandarmerię Wojskową ochotnika – żołnierza OT na ćwiczenia rotacyjne – takie podejście uważamy za absurd i niezrozumienie motywacji kandydatów na żołnierzy OT.

Wiele przepisów – jak cała strona biurokratyczna oraz strona relacji MON – pracodawca – pracownik jest identyczna jak w NSR – i tu autorzy projektu nie znaleźli żadnego pomysłu jak zachęcić pracodawcę i jak uproscić procedury biurokratyczne dla ochotników.

Z ideą armii obywatelskiej jako głównej sile formacji terytorialnej ta wersja projektu ma niewiele wspólnego…

Pozostaje nam próbować wpłynąć na zamiany tego projektu podczas procedowania go przez parlament.

Wstępny projekt ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(do pobrania – wersja .docx)