Lubuska ON: Green Medline 2016

17 października 2016 Kordek

W dniach 14 – 16 października 2016 roku odbyły się w Międzyrzeczu VIII Lubuskie Ćwiczenia Proobronne Medycyny Ratunkowej i Pola Walki „Green Medline 16”. Do udziału w przedsięwzięciu stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl zostało zaproszone przez organizatorów od strony cywilnej – Rejonowy Sztab Ratownictwa Międzyrzecz Krajowej Społecznej Sieci Ratunkowej oraz strony wojskowej – 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Kilkunastoosobowy pododdział wystawiła Lubuska OT/ON.pl wraz z przedstawicielami Jednostek Strzeleckich 3006 Nowa Sól oraz 4054 Żagań.

Ćwiczenie posiadało przede wszystkim charakter zawodów zespołów ratowniczych cywilnych i wojskowych. Polegało na zaliczeniu punktów kontrolnych przez wszystkie zespoły, na których symulowane były zdarzenia, z którymi ratownik może się zetknąć. Był wypadek komunikacyjny, poparzenie przez substancję zapalającą (dla wojskowych przez gazy wylotowe po strzale z RPG-7), ratowanie topielca, wybuch granatu w ognisku, przypadkowy postrzał. Zrealizowano również dwa zdarzenia masowe w tym jedno nocne.

Wykorzystanie pododdziału proobronnego odbyło się głównie w trakcie zdarzenia masowego jakim był wybuch niewybuchu z okresu II Wojny Światowej wykopanego przez koparkę. Proobronnych osadzono w scenariuszu bardzo zgrabnie jako pododdział OT wykonujący szkolenie weekendowe w trakcie służby rotacyjnej. Tematem szkolenia były miejskie działania patrolowe oraz ochrona obiektów realizowane praktycznie. Założono, że WOT poproszone zostaną o wsparcie sił policji w trakcie działań zabezpieczających rejon zdarzenia masowego. Takie też zadanie zrealizowano. Utworzono kordon zabezpieczający rejon zdarzenia, ubezpieczono newralgiczne miejsca z uwagi na obecność osób postronnych, zabezpieczono rejon przejazdu kolejowego oraz drogi prowadzącej od osiedla mieszkaniowego. Wszystkie zadania zrealizowano zgodnie z ustaloną procedurą utrzymując łączność radiową w sieciach dowodzenia i współdziałania. Dodatkowo zorganizowaliśmy szkolenie własne dotyczące wyposażenia plecaka medycznego i zasad samopomocy w przypadku postrzału.

Od strony zabezpieczenia logistycznego organizatorzy stanęli na wysokim poziomie. Zakwaterowanie wszystkich pododdziałów odbyło się na terenie pobliskiej szkoły, przy której rozwinięto stołówkę polową, parking oraz dwa moduły mobilnego stanowiska dowodzenia, dostęp do gorącej bieżącej wody, prysznice oraz całodzienne smaczne wyżywienie to nie luksus, ale coś co ma realne przełożenie na jakość wykonywanych zadań i morale pododdziałów. Do dyspozycji pododdziału proobronnego wydzielona została karetka wraz z kierowcą, korzystano również z własnego pojazdu typu Honker będącego na wyposażeniu sekcji Kostrzyn.

Ostatni dzień ćwiczeń przeznaczony został na konferencję naukową oraz pokaz nowoczesnego sprzętu ratunkowego. Swoje wystąpienia prowadzili przedstawiciele m.in. Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych czy Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego. Tematyka dotyczyła zdarzeń i następstw w przypadku wybuchu, krwi i jej składników w operacjach militarnych oraz leczenia następstw stresu i PTSD. Dla wszystkich uczestników był to potężny trzydniowy zastrzyk wiedzy.

Jako dowódca projektu szkoleniowego LPOT zostałem przedstawiony przez dowódcę 17 WBZ Wojewodzie Lubuskiemu, od którego z kolei dowiedziałem się, że teraz dopiero wie, iż posiada w swym województwie pododdział OT. No cóż, chciałoby się rzec, że za trzy lata będzie to normą, ale na razie włóżmy to pomiędzy pobożne życzenia i… róbmy swoje.

Multimedia:
17WBZ,
Głos Międzyrzecza i Skwierzyny,
KWP Gorzów Wlkp
Lubuska OT

Dowódca LPOT
Jacek Klimanek