Dywersanci w Gorcach

24 października 2016 Kordek

21 października 2016 roku na terenie powiatu nowotarskiego odbyły się wspólne ćwiczenia Policji, Sił Zbrojnych RP i członków Podhalańskiej Obrony Terytorialnej, pod kryptonimem „Dywersanci”. Ich celem było wypracowanie przez organy ścigania, procedur i zasad działania, na wypadek pojawienia się na podległym im terenie grup dywersyjno – rozponawczych.

Warto wspomnieć, iż do tej pory, tego typu ćwiczenia miały przeważnie wymiar dowódczo – sztabowy. Tym razem Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu, pan inspektor Rafał Leśniak podniósł poprzeczkę wysoko, sprawdzając działanie podległych mu funkcjonariuszy w rzeczywistej sytuacji. Manewry odbyły się w pełnej skali, z „niereżyserowanym” przebiegiem.

Zdarzenia miały miejsce w większości w nocy, w trudnych warunkach pogodowych i terenowych.

W południowo – wschodniej części pasma Gorców, zauważony został uzbrojony i umundurowany oddział wojskowy, bez znaków przynależności państwowej. Do jego zwalczania utworzona została Grupa Operacyjna, składająca się z policjantów Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz członków Podhalańskiej Obrony Terytorialnej, dowodzona przez wyznaczonego oficera Policji. Po wprowadzeniu członków grupy w sytuację taktyczna, utworzona została kolumna transportowa, która przewiozła ich w okolice Ochotnicy Dolnej. Warto zaznaczyć, że w celu podniesienia realizmu ćwiczeń, określony został wyłącznie ogólny rejon działań przeciwnika, bez wskazywania miejsc, gdzie można się było spodziewać jego szczególnej aktywności. Dodatkowo wprowadzono ścisły reżim czasowy, dający element presji w procesie planowania i wykonywania zadania.

Ćwiczenia zakończyły się dużym sukcesem i pokazały dobre współdziałanie pomiędzy Policją, Siłami Zbrojnymi i członkami pozamilitarnych ogniw systemu bezpieczeństwa kraju, reprezentowanych przez członków Podhalańskiej Obrony Terytorialnej, szkolących się w systemie LPOT.

W ćwiczeniach brali udział żołnierze Wojsk Specjalnych.