Podkarpacka ON: Kurs inżynieryjno – saperski

29 października 2016 Kordek

W dniach 21 – 23 października 2016 r. w okolicach Jasła, Podkarpacka Obrona Terytorialna zorganizowała kurs inżynieryjno – saperski. W kursie udział wzięło kilkadziesiąt osób, w tym członkowie jednej z organizacji strzeleckich.

W czasie kursu zrealizowano m.in. następujące zagadnienia teoretyczne:
– Zagadnienia ogólne dotyczące wojsk i służb inżynieryjno-saperskich;
– Podstawy rozpoznania inżynieryjnego pola walki;
– Obiekty i zapory fortyfikacyjne budowane na szczeblu drużyny i plutonu;
– Materiały wybuchowe, środki zapalające i dymne;
– Lonty, spłonki i zapalniki;
– Niszczenie obiektów za pomocą materiałów wybuchowych;
– Miny przeciwpiechotne i sygnalizacyjne;
– Miny przeciwpancerne;
– Improwizowane ładunki wybuchowe IED.

W czasie zajęć praktycznych zrealizowano m.in. następujące zagadnienia:
– Budowa, rozpoznanie i pokonywanie zapór inżynieryjnych;
– Budowa i wykonywanie przejść w polu minowym;
– Łączność i dowodzenie – praktyczne zastosowanie raportów w trakcie działań inżynieryjno-saperskich.

Szkolenie wsparł merytorycznie żołnierz wojsk inżynieryjno-saperskich z 20-letnim doświadczeniem. Przeprowadzone szkolenie stanowiło pierwszy etap wprowadzający do tematyki. Przewidziane są dalsze szkolenia na bardziej zaawansowanych poziomach.