Cyberobrona terytorialna kontynuuje przygotowania

15 listopada 2016 Kordek

W dniach 10 – 11 grudnia 2016 w siedzibie Biura ds. Utworzenia Obrony Terytorialnej przeprowadzono kolejną edycję ćwiczenia CYBEROT-16-2 dotyczącego obrony społeczeństwa przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Udział w szkoleniu wzięli członkowie największych organizacji proobronnych w Polsce, zawodowo i naukowo związani z jego tematyką.

Program ćwiczenia ponownie został skonstruowany w oparciu o sprawdzoną metodykę teoretycznych zagadnień i praktycznego działania, pozwalając uczestnikom na identyfikację i przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Przedsięwzięcie, współorganizowane przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej, potwierdziło wysoki poziom wiedzy i umiejętności zaangażowanych osób, dowodząc ich pełnego i bezinteresownego oddania naszej Ojczyźnie.