Weryfikacja GSR ON.pl 2017

16 listopada 2016 Kordek

1. Termin: 3-5 Marca 2017 r.

2. Miejsce: rejon Mińska Mazowieckiego.

3. Warunki wstępne:
– wiek minimum 18 lat,
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– posiadanie minimum 2 – letniego stażu w stowarzyszeniach proobronnych,
– brak przeciwwskazań lekarskich do wysiłku fizycznego.

4. Zgłoszenie obejmuje wysłanie do 14 lutego 2017r. na gsr@obronanarodowa.pl swojego profilu w którym kandydat uwzględni :

– staż w JS, LPOT lub innym stowarzyszeniu,
– zainteresowania,
– wiek
– posiadane wykształcenie i uprawniania
– informacje o ukończonych kursach stowarzyszenia OBRONANARODOWA.PL oraz innych organizacjach proobronnych
– uzasadnienie powodów zgłoszenia do programu GSR ON.pl.

5.Weryfikacja obejmuje sprawdzian WF oraz część taktyczną realizowaną pod wzmożonym wysiłkiem psychofizycznym.

6. Reszta informacji zostanie przesłana w e-mailu zwrotnym. Grupa może bez podania przyczyny odrzucić zgłoszenie kandydata.

7. Egzamin z WF obejmuje:

– marszobieg na 8 km
– skłony tułowia leżąc przez 2 min
– podciąganie na drążku
– ugięcia ramion w podporze przodem przez 2 min
– przysiady przez 2 min
– bieg na dystansie 100m lub bieg wahadłowy 10×10
– walka wręcz
– wejście na linę
– sprawdzian wysokościowy

Informujemy, że ukończenie Weryfikacji GSR nie jest równoznaczne z przyjęciem do poszczególnych GS.