Numer „Ante Portas” o Obronie Terytorialnej

20 listopada 2016 Kordek

Czytelnikom ObronaNarodowa.pl polecamy ostatni numer „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” periodyku Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, który poświęcony jest w całości Obronie Terytorialnej i jej roli we współczesnych systemach bezpieczeństwa, a zawiera referaty i wystąpienia z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Obrona Terytorialna i jej rola we współczesnych systemach bezpieczeństwa” pod Honorowym Patronatem Szefa BBN Pawła Solocha, która odbyła się dniach 17 – 18 listopada 2016 r. w WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim. Współorganizatorami konferencji było stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Link do periodyku „Ante Portas”: http://anteportas.pl/pl/578-2/.