Oświadczenie

3 lutego 2017 Kordek

Szanowni Państwo,

bardzo dziękujemy pani poseł Annie Marii Siarkowskiej za wieloletnie wsparcie i pracę społeczną w Zarządzie naszego stowarzyszenia. Będziemy nadal wspierać się wzajemnie na trudnej ścieżce do realizacji naszej podstawowej statutowej idei – budowy obywatelskiej Obrony Terytorialnej w ramach Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i umacnianiu strategicznej odporności naszej Ojczyzny.

Pani Anna Maria Siarkowska, ze względu na liczne obowiązki poselskie oraz z chęci utrzymania apolitycznego charakteru stowarzyszenia, z dniem 18.01.2017 r. zrezygnowała z funkcji w Zarządzie naszego stowarzyszenia. Nie kończy to jednak naszej współpracy. Liczymy, że Pani Poseł będzie orędownikiem rozwoju Obrony Terytorialnej w Sejmie RP i pozostanie z nami w stałym kontakcie i ścisłej współpracy.
Jednocześnie zapewniamy, że wspólnie uzgodniliśmy, iż Pani Poseł w dalszym ciągu będzie realizować swoje obowiązki i prawa, jako członek naszego stowarzyszenia.

Z pozdrowieniami dla wszystkich czytelników ObronaNarodowa.pl,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Grzegorz Matysiak