Współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej

8 lutego 2017 Kordek

Na przełomie stycznia i lutego przedstawiciele 3 plutonu lubuskiej kompanii OT/ON.pl wzięli udział w spotkaniach z oficerami WKU Żagań dotyczącymi kontynuowania rozpoczętej w ubiegłym roku współpracy z TOAW.

Administracja wojskowa już w ubiegłym roku rozpoczęła działania na rzecz intensyfikacji kontaktów z organizacjami proobronnymi, co przeniosło się na poprawę ich jakości oraz możliwość sformułowania wymagań obu stron. Obecnie zarówno na poziomie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego jak i Wojskowych Komend Uzupełnień organizacje proobronne postrzegane są jako partnerzy w łańcuchu przedsięwzięć oraz przygotowaniu do budowania struktur Wojsk Obrony Terytorialnej w województwie lubuskim.

Przedstawiciele 3 plutonu wzięli niedawno udział w kwalifikacji wojskowej prowadzonej przez władze powiatowe oraz WKU Żagań. W jej trakcie mieli możliwość przekazania informacji o charakterze stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl jego celach i osiągnięciach, a także o programie szkoleniowym LPOT. Zainteresowanie młodzieży szkoleniem wojskowym, to jeden z celów spójnych z celem głównym jakim jest działalność na rzecz propagowania ochotniczej i powszechnej Obrony Terytorialnej.

Spotkanie 3-go lutego w siedzibie WKU dotyczyło przede wszystkim możliwości rozwijania współpracy oraz wzajemnego wspierania planowanych i realizowanych przedsięwzięć. Promocja, współdziałanie oraz przygotowanie się na WOT tak w skrócie można określić tematykę spotkania. Już w miesiącu marcu podczas przygotowania ćwiczenia taktycznego w Jasieniu lubuski oddział projektu LPOT będzie mógł sprawdzić czy słowa przekują się w czyny.

Współpraca z administracją wojskową oraz cywilną na terenach działalności naszej organizacji powinny stać się normą i dobrą praktyką szczególnie w dobie wzmożonych działań w formowaniu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jacek Klimanek