Certyfikacja POT/ON.pl 2017

25 marca 2017 Kordek

W dniach 18 – 19 marca 2017 r. odbyła się certyfikacja członków Podkarpackiej Obrony Terytorialnej / ONpl, której poddało się 10
osób i która objęła siedemnaście zagadnień.

1. Kontrola wyposażenia;
2. Maskowanie osobiste;
3. Komunikacja niewerbalna oraz podstawowe zasady zachowania żołnierza;
4. Indywidualne metody poruszania się na polu walki;
5. Reakcja indywidualna na kontakt z przeciwnikiem;
6. Wykonanie indywidualnego stanowiska strzeleckiego do postawy leżąc;
7. Wykonanie zapalnika lontowego i uzbrojenie kostki trotylu 200 g;
8. Zastosowanie indywidualnych środków ochrony przed skażeniami;
9. Budowa granatów ręcznych;
10. Rzut granatem w postawie stojąc, klęcząc i leżąc;
11. Zasady BLOS;
12. Znajomość budowy broni, rozkładanie i składanie karabinka AKM;
13. Ładowanie magazynka na czas;
14. Strzelanie z kbk na celność na odległość 100 m;
15. Terenoznawstwo;
16. Łączność;
17. Podstawy ratownictwa taktycznego.

Proces certyfikacji obok instruktorów POT/ONpl nadzorowało trzech żołnierzy zawodowych, w tym oficer i podoficer.