Kurs Dowódców Drużyn / Szkoła Niższych Dowódców

30 kwietnia 2017 Kordek

Szkolenie przeznaczone dla członków organizacji proobronnych, którego celem jest przygotowanie kandydatów do samodzielnej organizacji pracy drużyn i prowadzenia zajęć ogólnowojskowych, a także poszerzenie i ugruntowanie posiadanej wiedzy ogólnowojskowej i metod jej przekazywania szkolonym.

Kurs jest długotrwały i kończy się wystawieniem certyfikatu (ON) ukończenia kursu. Kurs będzie odbywał się wieloetapowo: na zajęciach weekendowych (min. 4 zjazdy), online (pisanie planów i przygotowywanie zajęć), ćwiczenie aplikacyjne podczas innych kursów. Kurs będzie wymagał od kursantów wytrwałości, zdecydowania i podporządkowania się przyjętemu systemowi szkolenia.

Kursant w każdej chwili może zrezygnować z kursu (jednak bez zwrotu opłaty za kurs). Kursant może zostać usunięty z kursu w wypadku: niezaliczenia testu wstępnego (wyjątkowo zwrot opłaty za kurs), niezaliczenia etapów kursu, nierealizowania zadań w określonych terminach, opuszczania zajęć weekendowych (więcej niż 1), niepodporządkowania się zasadom przyjętym na kursie.

Szkolenie ma na celu przedstawienie różnorodnego podejścia do prowadzenia zajęć, wyrobienia określonych postaw i mechanizmów istotnych z pozycji dowódcy pododdziału, rozwój systematyczności, dokładności, samodyscypliny, dostarczenie i utrwalenie przydatnych informacji, samorozwój dowódcy.

1. Proces dowodzenia (rola dowódcy, organizacja funkcjonowania drużyny, trudności podczas dowodzenia, psychologia dowodzenia).
2. Metodyka prowadzenia zajęć (zasady wykonywania planu pracy i planu konspektu, zasady prowadzenia zajęć).
3. Zakres szkolenia na poziomie drużyny:
a. Musztra indywidualna i zespołowa;
b. Taktyka indywidualna i zespołowa (sekcja i drużyna);
c. Wyszkolenie fizyczne (rozgrzewka, walka wręcz, zajęcia kondycyjne, testy);
d. Bronio/sprzętoznawstwo, wyszkolenie strzeleckie, podstawy rozpoznania ogólnowojskowego;
e. Topografia, nawigacja i łączność;
f. Szkolenie obywatelskie i patriotyczne.

WYMAGANIA:
– Minimum rok uczestnictwa w projekcie LPOT (inna forma w ramach ON itp).
– Ukończone podstawowe kursy organizowane przez ON: KP, KWM, KRO/KR, KDN, jakikolwiek kurs pierwszej pomocy przedmedycznej/BLS/CLS.
– Stan zdrowia umożliwiający udział w zajęciach terenowych i fizycznych
– posiadane wyposażenie:
Na zajęcia z musztry/wykłady:
– mundur wz.93/wz.2010 (odmiany pośrednie)
– buty czarne za kostkę (typu wojskowego)
– beret ON (lub inny typu wojskowego)
– obuwie na zmianę
– strój sportowy
– notatnik, długopis, 2x ołówek, temperówka , gumka
Na zajęcia z taktyki, itp:
– oporządzenie taktyczne (kamizelka/pas + min 3 magazynki do posiadanego typu broni, kieszeń na dym, kieszeń na granat),
– atrapa broni długiej (która wytrzyma zajęcia poligonowe),
– rękawice taktyczne
– rękawice robocze
– okulary ochronne i ochronniki słuchu/zatyczki
– farby maskujące + elementy maskujące
– puszka survivalowa
– kapelusz/czapka
– busola/płytka
– 3l wody (co najmniej)

Zagadnienia, z którymi kursanci muszą zapoznać się przed kursem:
– regulamin musztry SZRP
– regulamin mundurowy SZRP
– regulamin ogólny SZRP (część wstępna)
– szyki patrolowe/przekształcanie szyków (sekcja / drużyna)
– znaki dowodzenia (podręcznik strzelca)
– praca na busoli, azymut, podstawy topografii
– umiejętność pokonywania terenu za pomocą skoków
– znajomość etatowej broni drużyny lekkiej piechoty 12 osobowej (kaliber, zasięg, zastosowanie oraz podział obowiązków w drużynie)(AKMS, PK, SWD ,Pallad, RPK, RPG)
– 5 zasad / obowiązków strzelca w walce (podręcznik strzelca)
– podstawowe zasady maskowania

Podczas sesji weekendowych nocleg na terenie budynku (dostęp do wody) lub w terenie (sesja terenowa), wymagane: karimata, śpiwór, wyżywienie i dojazd we własnym zakresie.

KOSZT: 150 zł (materiały dla szkolonych, pozoracja, amunicja, wejście na obiekty w tym nocleg), instruktorzy pracują charytatywnie.

Zgłoszenia do 15.05.2017 r. na adres: sonda2017on@gmail.com

ZGŁOSZENIE MUSI ZAWIERAĆ:
– (stopień), nazwisko i imię, rok urodzenia
– JS/JW/LPOT
– ukończone kursy
– nr kontaktowy, adres email

Po zaakceptowaniu kandydata wysłana zostanie informacja na temat dalszych kroków oraz daty pierwszego spotkania.

Wszelkie zapytania prosimy kierować na: sonda2017on@gmail.com