Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2016

12 maja 2017 Kordek

Wzorem lat poprzednich Zarząd stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej podaje do wiadomości publicznej sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok 2016, które publikujemy na naszym portalu.

W roku 2016 większość przychodów została osiągnięta ze składek członkowskich i wpłat na cele statutowe. W roku 2016 spora część środków została przeznaczona na udział w ćwiczeniu „ANAKONDA-16”.

Struktura przychodów Stowarzyszenia w 2016 roku jest następująca:
1. składki brutto określone statutem: 50 012,62 PLN
2. inne przychody określone statutem: 13 037,60 PLN
3. kwota dochodu z poprzedniego okresu: 11 049 ,00 PLN

Struktura kosztów Stowarzyszenia w 2016 roku jest następująca:
1. koszty realizacji zadań statutowych: 44 855,35 PLN
2. koszty materiałów biurowych: 597,86 PLN
3. usługi obce: 2653,88 PLN
4. wynagrodzenia: 1779 PLN
5. pozostałe: 8710,13 PLN

Organizacja nie posiada środków trwałych ani ich nie dzierżawi, nie ponosi kosztów związanych z amortyzacją, jedynym pracownikiem którego zatrudnia stowarzyszenie jest księgowa, wszelkie inne czynności administracyjne i organizacyjne są wykonywane przez członków stowarzyszenia społecznie i nieodpłatnie.