Podkarpacka ON: Szkolenie: Podstawowy kurs łączności

5 czerwca 2017 Kordek

W dniach 3 – 4 czerwca 2017 roku w okolicach Dynowa na Podkarpaciu odbył się kurs łączności dla organizacji proobronnych organizowany przez stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl. W szkoleniu brało udział 18 osób oraz 4 instruktorów – członkowie ObronaNarodowa.pl.

Tematyka szkolenia:
– historia łączności WP,
– przepisy BHP i ppoż,
– źródła prądu przemiennego oraz stałego,
– podstawowe informacje o komunikacji radiowej i kablowej,
– meldunki oraz tabele sieci radiowej,
– budowa oraz obsługa radiostacji analogowych/cyfrowych
– łączność kablowa.

Egzamin: szkolonym został postawiony rozkaz bojowy. Zadaniem szkolonych było wykonać tabele sieci radiowej, praktycznie wykorzystać dostępne radiostacje oraz łączność kablową. Podczas patrolowania wyznaczonego obszaru dostali informacje o zestrzelonej załodze śmigłowca. Zadanie polegało na podjęciu rannej załogi. Podczas próby podjęcia instruktorzy tworzyli sytuacje
do nadania meldunków MEDEVAC, SPOTREP, SITREP.

Nieocenioną pomocą w trakcie przygotowań do szkolenia była współpraca z ŚZPŻŁ oddział Zegrze, Pewnalacznosc.pl, która użyczyła nam radiostacje cyfrowe DMR HYTERA oraz Gdyński RADMOR S.A.