Opolska ON: KURS TCCC w Opolskiej ON

16 czerwca 2017 Kordek

W dniach 3 – 4 czerwca 2017 r. drużyna piechoty Opolskiej ON odbyła kurs TCCC (ang. Tactical Combat Casualty Care) – polowej opieki nad poszkodowanymi na polu walki – z zakresu samopomocy oraz pomocy koleżeńskiej.

Szkolenie rozpoczęto wykładem na temat genezy wytycznych TCCC, etiologii urazów pola walki, przyczyn śmierci możliwej do zapobiegnięcia, stref pomocy oraz rekomendowanego przez Komitet TCCC wyposażenia indywidualnego pakietu medycznego.

Następnie kursanci przystąpili do ćwiczeń praktycznych, w czasie których nabywali wiedzę i umiejętności z zakresu: udzielania pomocy w strefie pod ostrzałem (ang. Care Under Fire) oraz strefie polowej pomocy (Tactical Field Care), m.in. tamowania masywnych krwotoków z kończyn przy użyciu stazy taktycznej CAT, technik transportu poszkodowanego, wykonywania taktycznego badania urazowego według algorytmu MARCHE, przyrządowego udrażniania górnych dróg oddechowych rurką nosowo – gardłową, zaopatrywania ran „ssących” klatki piersiowej opatrunkami wentylowymi oraz okluzyjnymi, tamowania krwotoków techniką „pakowania” rany, przygotowywania zestawu do przetaczania płynów infuzyjnych oraz przeciwdziałania hipotermii.

Sobotnie zajęcia zostały zwieńczone wykładem poruszającym tematykę kwalifikowania rannych pod względem priorytetu ewakuacji, wypełniania polowej karty poszkodowanego, składania meldunku MEDEVAC (ewakuacji medycznej) oraz technik oznaczania miejsca podjęcia poszkodowanych.

W niedzielę kursanci mieli okazję wykazać się świeżo zdobytą wiedzą podczas testu pisemnego, a następnie w rejonie pasa taktycznego przećwiczyć nowe umiejętności realizując scenariusze taktyczne.

W trakcie szkolenia, na strzelnicy, przeprowadzono także 3-godzinny trening „na sucho” z zakresu wejścia do pomieszczeń techniką ograniczonej penetracji (ang. limited penetration). Trening był wstępem do części ogniowej, zaplanowanej na kolejne zajęcia.