Dowódca – Lider – Kolega: relacja z pierwszych zajęć w cyklu szkoleniowym

11 lipca 2017 Kordek

W terminie 8 – 9 lipca 2017 roku odbyły się pierwsze zajęcia z półrocznego cyklu szkoleniowego kursu pn. Dowódca-Lider-Kolega. Kurs, którego realizacji się podjąłem jest odpowiedzią na zgłaszane wcześniej zapotrzebowanie pozyskania osób, które z jednej strony posiądą podstawową wiedzę merytoryczną i metodyczną do samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć, a z drugiej strony zapoznają się z zasadami szeroko pojętego przywództwa na poziomie organizacji pro obronnych oraz ich współdziałania z instytucjami cywilnymi oraz mundurowymi.

Dowódca – Lider – Kolega
Relacja z pierwszych zajęć w cyklu szkoleniowym.

W terminie 8 – 9 lipca 2017 roku odbyły się pierwsze zajęcia z półrocznego cyklu szkoleniowego kursu pn. Dowódca-Lider-Kolega. Kurs, którego realizacji się podjąłem jest odpowiedzią na zgłaszane wcześniej zapotrzebowanie pozyskania osób, które z jednej strony posiądą podstawową wiedzę merytoryczną i metodyczną do samodzielnego planowania i prowadzenia zajęć, a z drugiej strony zapoznają się z zasadami szeroko pojętego przywództwa na poziomie organizacji pro obronnych oraz ich współdziałania z instytucjami cywilnymi oraz mundurowymi.
Tematyka pierwszego szkolenia podzielona została na dwa bloki i dotyczyła:
I. Prowadził: dowódca projektu LPON mł.chor.rez. Jacek Klimanek oraz szef szkolenia 17 WBZ ppłk Rafał Miernik.
Wysłuchania informacji o formach prowadzenia działalności w oddziałach realizujących projekt Lekkiej Piechoty Obrony Narodowej.
Prawnymi aspektami i możliwościami funkcjonowania organizacji pro obronnych.
Prawnymi możliwościami finansowania działań organizacji społecznych.
Realizacją współpracy z lokalną administracją samorządową i innymi podmiotami.
Różnicami pomiędzy strukturą organizacyjną, a szkoleniową.
Realizacja współpracy jednostek wojskowych z organizacjami pro obronnymi na przykładzie 17 WBZ.

II. Prowadził: chor.rez. Wojciech Jackowski
Dowodzenie i przywództwo w kontekście służb mundurowych oraz organizacji cywilnych.
Dowódca i lider, czyli kim być, aby dobrze realizować swoją misję.

Zdecydowanym pozytywem było to, że wykorzystano wiedzę i doświadczenie osób realizujących praktycznie wszystkie poruszone tematy, oczywiście w tym wypadku w większości zajęcia miały formę wykładu i pogadanki, ale interakcja z kursantami pokazała przede wszystkim jak bardzo różne doświadczenia posiadają oni a tym etapie działania. Pozytywnym jest również to, że tak naprawdę zerowa wiedza z zakresu przywództwa ma szansę rozwinąć się do poziomu w którym samodzielna realizacja działań przez kursantów będzie nie tylko nauką czegoś nowego, ale możliwością sięgnięcia do wiedzy już nabytej, a końcowy wniosek można by scharakteryzować zdaniem, że tak naprawdę zanim lider wypowie komendę „za mną” w jego głowie wiele puzli musi trafić na właściwe miejsce.
Dowódca-Lider-Kolega trwał będzie do grudnia 2017 roku, a jego praktyczny sprawdzian pozwoli na rzeczywiste wyciągnięcie wniosków. Kolejne szkolenie odbędzie się w terminie 26-27 sierpnia i dotyczyć będzie merytoryki i metodyki prowadzenia zajęć na przykładzie organizacji szkolenia z podstaw technik linowych.
Kurs zaplanowano na trzydzieści osób przy ich rotacyjnej możliwości szkolenia i od tylu osób przyjęto zgłoszenia, w pierwszych zajęciach udział wzięło dwudziestu kursantów.

Dowódca projektu LPON
mł.chor.rez. Jacek Klimanek