Kurs łączności „Mrozy ’17” (II edycja) – Relacja

29 października 2017 Kordek

W dniach 30 września – 1 października 2017 roku w Szkole Podstawowej w Mrozach, odbyła się kolejna edycja kurs łączności.

Kursanci poznawali następujące zagadnienia:
– historia łączności WP,
– przepisy BHP i ppoż,
– źródła prądu przemiennego oraz stałego,
– podstawowe informacje o komunikacji radiowej i kablowej,
– przemienniki radiowe, anteny, linie zasilające.
– meldunki oraz tabele sieci radiowej,
– budowa oraz obsługa radiostacji analogowych/cyfrowych
– zabezpieczenie transmisji radiowej

Odbyły się również ćwiczenia oraz egzaminy teoretyczne i praktyczne sprawdzające nabytą wiedzę.

Specjalne podziękowania dla kol. Piotra z Legionowa oraz Łącznościowców z Podkarpacia.