Warsztaty rozpoznawcze GSR 2018

4 grudnia 2017 Kordek

W dniach 19 – 21 stycznia 2018 roku w Górach Świętokrzyskich odbędą się warsztaty rozpoznawcze GSR ObronaNarodowa.pl. Ćwiczenie zintegrowane patroli pododdziałów lekkiej piechoty realizujących działania rozpoznawcze w warunkach zimowych.

Warsztaty rozpoznawcze GSR ObronaNarodowa.pl.
Ćwiczenie zintegrowane patroli pododdziałów lekkiej piechoty realizujących działania rozpoznawcze w warunkach zimowych.

Miejsce: Pasmo Orłowińskie (G.Świętokrzyskie)

Termin: 19-21 stycznia 2018 r.

Limit miejsc: 36 uczestników.

Uwaga: wskazane ukończenie 18 lat. W przypadku zgłoszenia grupowego (tj. gotowego zespołu istnieje możliwość uczestnictwa osób niepełnoletnich mających ukończone 16 lat za zezwoleniem rodziców lub opiekunów prawnych).

Organizator: GSR ObronaNarodowa.pl (Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl) we współpracy z Nadleśnictwo Łagów (LP)
Kierownik szkolenia: dr Paweł Makowiec (GSR ON.pl)

Sprzęt (poniższe wymagania należy traktować jako minimalne):
– atrapa broni długiej;
– oporządzenie/kamizelka taktyczna;
– apteczka indywidualna;
– sprzęt do prowadzenia obserwacji (lornetka, peryskop zwiadowcy itp.);
– sprzęt łączności (w obrębie pododdziału);
– sprzęt nawigacyjny (busola, GPS itp.);
– śpiwór/karimata (wskazane również inne elementy wyposażenia biwakowego właściwe dla warunków zimowych np. worek gore na śpiwór);
– odzież maskująca (zimowa, jeśli wystąpi pokrywa śnieżna).

Wyżywienie:
We własnym zakresie. Należy zabrać ze sobą racje żywnościowe na 3 dni.

Ubezpieczenie:
Wykupione ubezpieczenie NW należy przywieźć ze sobą.

Opłata za szkolenie: 40 zł
(przelew zaliczki na wskazane konto po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi).

Zgłoszenia należy przesyłać na mail: gsr@obronanarodowa.pl do dnia 12 stycznia 2017 r.

Zgłoszenie obejmować powinno:
– imię i nazwisko
– data urodzenia
– przynależność organizacyjna (jednostka organizacyjna, grupa).
– ukończone kursy szkoleniowe (obligatoryjnie Kurs Unitarny, Kurs Piechoty, wskazany również Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego).

Organizator zapewnia:
– ubezpieczenie OC szkolenia,
– mapy terenu,
– KTO 2,
– środki pozoracji.