Dzień Służb Mundurowych po raz pierwszy w Rybniku

3 maja 2018 Kordek

30 kwietnia 2018 r. z inicjatywy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, po raz pierwszy zorganizowano Dzień Służb Mundurowych pn. „Służby mundurowe bliżej ludzi.” W przedsięwzięcie zaangażowały się wszystkie służby mundurowe z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku: Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, Zakład Karny z Raciborza i z Jastrzębia – Zdroju, Komenda Miejska Policji w Rybniku, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, Straż Miejska w Rybniku, a także jednostki wojskowe: AGAT z Gliwic, 6 batalion powietrznodesantowy z Gliwic oraz 5 Pułk Chemiczny z Tarnowskich Gór.

Głównym punktem przedsięwzięcia był Turniej Służb Mundurowych w Streetballu, w którym udział wzięły reprezentacje: Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, Zakładu Karnego w Raciborzu, Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju, Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, Straży Miejskiej w Rybniku, a także jednostek wojskowych: AGAT z Gliwic, 5 Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór oraz Zespół Terenowych Organów Administracji Wojskowej województwa śląskiego w składzie: mjr Michał NAPIERAŁA (WSzW Katowice), mjr Łukasz MARKOWSKI (WSzW Katowice), ppor. Michał GRUSZCZYŃSKI (WKU Będzin), p. Tomasz ZIOMKA (WKU Rybnik) oraz ppor. Paweł PIETRICZENKO (JW. 4055 Hrubieszów).
Wynik Turnieju przedstawiał się następująco:
I miejsce Zakład Karny w Raciborzu,
II miejsce Zespół TOAW województwa śląskiego,
III miejsce Zakład Karny w Jastrzębiu – Zdroju.

Przedsięwzięciu towarzyszyły stanowiska promocyjne wszystkich służb mundurowych, które cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców.

Współorganizatorem przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.

Tekst Marzena Skupień (WKU Rybnik)
Foto Agnieszka Klimasara MOSiR Rybnik


Dzień Służb Mundurowych po raz pierwszy w Rybniku

3 maja 2018 Kordek

30 kwietnia 2018 r. z inicjatywy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku, po raz pierwszy zorganizowano Dzień Służb Mundurowych pn. „Służby mundurowe bliżej ludzi.” W przedsięwzięcie zaangażowały się wszystkie służby mundurowe z terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku: Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu, Zakład Karny z Raciborza i z Jastrzębia – Zdroju, Komenda Miejska Policji w Rybniku, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, Straż Miejska w Rybniku, a także jednostki wojskowe: AGAT z Gliwic, 6 batalion powietrznodesantowy z Gliwic oraz 5 Pułk Chemiczny z Tarnowskich Gór.

Głównym punktem przedsięwzięcia był Turniej Służb Mundurowych w Streetballu, w którym udział wzięły reprezentacje: Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, Zakładu Karnego w Raciborzu, Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju, Komendy Miejskiej Policji w Rybniku, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, Straży Miejskiej w Rybniku, a także jednostek wojskowych: AGAT z Gliwic, 5 Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór oraz Zespół Terenowych Organów Administracji Wojskowej województwa śląskiego w składzie: mjr Michał NAPIERAŁA (WSzW Katowice), mjr Łukasz MARKOWSKI (WSzW Katowice), ppor. Michał GRUSZCZYŃSKI (WKU Będzin), p. Tomasz ZIOMKA (WKU Rybnik) oraz ppor. Paweł PIETRICZENKO (JW. 4055 Hrubieszów).

Wynik Turnieju przedstawiał się następująco:
I miejsce Zakład Karny w Raciborzu,
II miejsce Zespół TOAW województwa śląskiego,
III miejsce Zakład Karny w Jastrzębiu – Zdroju.

Przedsięwzięciu towarzyszyły stanowiska promocyjne wszystkich służb mundurowych, które cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców.

Współorganizatorem przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku.

Tekst Marzena Skupień (WKU Rybnik)
Foto Agnieszka Klimasara MOSiR Rybnik