Kurs Walki w Mieście 2018 – poligon – zapisy!

4 czerwca 2018 Kordek

W dniach 23 – 24 czerwca 2018 r. w miejscowości Teresin k. Sochaczewa odbędzie się szkolenie poligonowe KWM 2018 – Kurs Walki w Mieście, organizowane przez Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec”, Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Uwaga: w zajęciach poligonowych mogą uczestniczyć wyłącznie absolwenci seminariów teoretycznych KWM lub poprzednich edycji KWM organizowanych / współorganizowanych przez ObronaNarodowa.pl / SJS „Strzelec”. Weryfikacja na podstawie listy uczestników z lat ubiegłych.

Wymagane jest ukończenie Kursu Piechoty.

Osoby nie mające ukończonych: seminarium teoretyczne KWM / KWM mogą zostań dopuszczone po wcześniejszym zaliczeniu tzw: „wejściówki” w formie egzaminu z zakresu seminarium teoretycznego KWM. Zgłoszenia takich osób przyjmowane są w 2 kolejności.

Tegoroczna edycja umożliwia uczestniczenie w jesiennej edycji KWM na Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym Nowy Mur k. Wędrzyna dla osób nie będących absolwentami poligonowej edycji KWM w latach ubiegłych.

Zgłoszenia na kurs należy wysyłać do dnia 16 czerwca 2018 r. na adres mailowy:
sjs.siedlce@gmail.com

O kolejności zgłoszeń decyduje data zaksięgowania zaliczki na szkolenie.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
W tytule „KWM – 2018 ”
– stopień/imię/nazwisko
– organizację
– datę i miejsce ukończenia KWM dla wcześniejszych absolwentów
– fakt uczestnictwa w seminarium teoretycznym KWM w 2018 r. w Mrozach dla weryfikacji.

Termin szkolenia: rozpoczęcie 23 czerwca godzina 10.00 (ew. wejściówka – 09:30, czynności administracyjne, apel – 10:15 następnie rozpoczęcie zajęć na punktach nauczania) – zakończenie 24 czerwca godzina 14.00

Miejsce szkolenia: Teresin (woj. Mazowieckie – PKP Teresin Niepokalanów, dokładne gridy wkrótce)

Liczba miejsc: 120 uczestników

Opłata: 80 PLN

Po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia mailowego oraz otrzymania potwierdzenia zakwalifikowania na tegoroczną edycję KWM, zaliczkę w kwocie 40,00 złotych należy wpłacić do dnia 16 czerwca na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „STRZELEC”
ul. Warszawska 3, 08-110 Siedlce
06 2030 0045 1110 0000 0249 7650
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
W tytule: „Wpłata na cele statutowe, KWM 2018 – Imię Nazwisko”

W przypadku rezygnacji / braku stawiennictwa zaliczka nie podlega zwrotowi (traktowana jest jako wpłata na cele statutowe).
Jako stowarzyszenie nie wystawiamy FV, zabezpieczenie kursu jest realizowane na podstawie wcześniejszych wpłat na cele statutowe.

Organizatorzy zabezpieczają:
– środki dydaktyczne i pozoracji pola walki,
– zabezpieczenie BHP
– kadrę szkoleniową
– zabezpieczenie medyczne
– polowe warunki noclegu

1. Na okres szkolenia należy wykupić ubezpieczenie NNW.
2. Osoby niepełnoletnie mają posiadać oświadczenie opiekuna prawnego o zgodzie na uczestnictwo w KWM 2018.

Sprzęt wymagany:
– Śpiwór + karimata
– Żywność na czas trwania kursu
– Kamizelka taktyczna / oporządzenie (wg. uznania, najlepiej dostosowanie do charakterystyk terenu zurbanizowanego )*
– Hełm*
– Łopatka piechoty
– Ochrona stawów (minimum nakolanniki)*
– Okulary ochronne (minimum okulary BHP, wskazane okulary balistyczne)*
– Ochronniki słuchu (min. pasywne piankowe/polimerowe ochronniki)*
– Atrapa broni długiej i krótkiej*
– Mundur *
– Zeszyt i przybory do pisania
– Kominiarka (wskazana niepalna)*
– Rękawice taktyczne *
– Latarka
– Taśma izolacyjna
– Paracord / sznurek 15 m
*brak zaznaczonych elementów skutkuje niedopuszczeniem do kursu

Mile widziane posiadanie radiostacji (70cm/2m), dodatkowej pozoracji, sprzętu zespołowego w postaci zestawów wyważeniowych, drabin szturmowych, uprzęży zjazdowych itp.

Szkolenie obejmuje zagadnienia:
– Przemieszczanie się w terenie zurbanizowanym
– Wejścia do budynków
– Fortyfikacja budynków
– Walka w pomieszczeniach (program podstawowy)
– Przeprowadzanie natarcia w terenie zurbanizowanym
– Planowanie działań w mieście
– Wykonanie zadania w terenie zabudowanym (podsumowujące ćwiczenie taktyczne)


Kurs Walki w Mieście 2018 – poligon – zapisy!

4 czerwca 2018 Kordek

W dniach 23 – 24 czerwca 2018 r. w miejscowości Teresin k. Sochaczewa odbędzie się szkolenie poligonowe KWM 2018 – Kurs Walki w Mieście, organizowane przez Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „Strzelec”, Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej. Uwaga: w zajęciach poligonowych mogą uczestniczyć wyłącznie absolwenci seminariów teoretycznych KWM lub poprzednich edycji KWM organizowanych / współorganizowanych przez ObronaNarodowa.pl / SJS „Strzelec”. Weryfikacja na podstawie listy uczestników z lat ubiegłych.

Wymagane jest ukończenie Kursu Piechoty.

Osoby nie mające ukończonych: seminarium teoretyczne KWM / KWM mogą zostań dopuszczone po wcześniejszym zaliczeniu tzw: „wejściówki” w formie egzaminu z zakresu seminarium teoretycznego KWM. Zgłoszenia takich osób przyjmowane są w 2 kolejności.

Tegoroczna edycja umożliwia uczestniczenie w jesiennej edycji KWM na Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym Nowy Mur k. Wędrzyna dla osób nie będących absolwentami poligonowej edycji KWM w latach ubiegłych.

Zgłoszenia na kurs należy wysyłać do dnia 16 czerwca 2018 r. na adres mailowy:
sjs.siedlce@gmail.com

O kolejności zgłoszeń decyduje data zaksięgowania zaliczki na szkolenie.
W zgłoszeniu mailowym należy podać:
W tytule „KWM – 2018 ”
– stopień/imię/nazwisko
– organizację
– datę i miejsce ukończenia KWM dla wcześniejszych absolwentów
– fakt uczestnictwa w seminarium teoretycznym KWM w 2018 r. w Mrozach dla weryfikacji.

Termin szkolenia: rozpoczęcie 23 czerwca godzina 10.00 (ew. wejściówka – 09:30, czynności administracyjne, apel – 10:15 następnie rozpoczęcie zajęć na punktach nauczania) – zakończenie 24 czerwca godzina 14.00

Miejsce szkolenia: Teresin (woj. Mazowieckie – PKP Teresin Niepokalanów, dokładne gridy wkrótce)

Liczba miejsc: 120 uczestników

Opłata: 80 PLN

Po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia mailowego oraz otrzymania potwierdzenia zakwalifikowania na tegoroczną edycję KWM, zaliczkę w kwocie 40,00 złotych należy wpłacić do dnia 16 czerwca na rachunek bankowy:

Stowarzyszenie Jednostek Strzeleckich „STRZELEC”
ul. Warszawska 3, 08-110 Siedlce
06 2030 0045 1110 0000 0249 7650
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
W tytule: „Wpłata na cele statutowe, KWM 2018 – Imię Nazwisko”

W przypadku rezygnacji / braku stawiennictwa zaliczka nie podlega zwrotowi (traktowana jest jako wpłata na cele statutowe).
Jako stowarzyszenie nie wystawiamy FV, zabezpieczenie kursu jest realizowane na podstawie wcześniejszych wpłat na cele statutowe.

Organizatorzy zabezpieczają:
– środki dydaktyczne i pozoracji pola walki,
– zabezpieczenie BHP
– kadrę szkoleniową
– zabezpieczenie medyczne
– polowe warunki noclegu

1. Na okres szkolenia należy wykupić ubezpieczenie NNW.
2. Osoby niepełnoletnie mają posiadać oświadczenie opiekuna prawnego o zgodzie na uczestnictwo w KWM 2018.

Sprzęt wymagany:
– Śpiwór + karimata
– Żywność na czas trwania kursu
– Kamizelka taktyczna / oporządzenie (wg. uznania, najlepiej dostosowanie do charakterystyk terenu zurbanizowanego )*
– Hełm*
– Łopatka piechoty
– Ochrona stawów (minimum nakolanniki)*
– Okulary ochronne (minimum okulary BHP, wskazane okulary balistyczne)*
– Ochronniki słuchu (min. pasywne piankowe/polimerowe ochronniki)*
– Atrapa broni długiej i krótkiej*
– Mundur *
– Zeszyt i przybory do pisania
– Kominiarka (wskazana niepalna)*
– Rękawice taktyczne *
– Latarka
– Taśma izolacyjna
– Paracord / sznurek 15 m
*brak zaznaczonych elementów skutkuje niedopuszczeniem do kursu

Mile widziane posiadanie radiostacji (70cm/2m), dodatkowej pozoracji, sprzętu zespołowego w postaci zestawów wyważeniowych, drabin szturmowych, uprzęży zjazdowych itp.

Szkolenie obejmuje zagadnienia:
– Przemieszczanie się w terenie zurbanizowanym
– Wejścia do budynków
– Fortyfikacja budynków
– Walka w pomieszczeniach (program podstawowy)
– Przeprowadzanie natarcia w terenie zurbanizowanym
– Planowanie działań w mieście
– Wykonanie zadania w terenie zabudowanym (podsumowujące ćwiczenie taktyczne)