Porozumienie o współpracy między ON.pl i Powiatem Pruszkowskim zawarte

7 sierpnia 2019 Piotr

3 lipca 2019 r. w Pruszkowie przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl – Paweł Nazarewski i Piotr Placha – podpisali porozumienie o współpracy między Stowarzyszeniem a Powiatem Pruszkowskim, reprezentowanym przez Krzysztofa Rymuzę – Starostę Pruszkowskiego oraz Zdzisławę Zielińską – Wicestarostę.

W ramach tego porozumienia wskazano następujące główne cele współpracy:

  1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego;
  2. Podniesienie odporności strategicznej Powiatu Pruszkowskiego na sytuacje kryzysowe;
  3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Cele te będą realizowane w wielu obszarach, z których najważniejsze to:

  1. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, zagrożeń i reagowania na nie dla mieszkańców Powiatu, szczególnie młodzieży uczącej się w szkołach na terenie Powiatu;
  2. Szkolenia proobronne dla członków organizacji proobronnych oraz mieszkańców Powiatu;
  3. Cykliczne ćwiczenia proobronne na terenie Powiatu zgodnie z Zarządzeniami Starosty Pruszkowskiego;

Podjęta współpraca bardzo dobrze wpisuje się w cele statutowe realizowane od 9 lat przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl a polegające na propagowaniu postaw proobronnych w ramach społeczeństwa obywatelskiego, także wśród młodzieży. Od początku istnienia Stowarzyszenia ON.pl, od 1 sierpnia 2010 r., bardzo mocno postawiliśmy na współpracę z samorządami lokalnymi, które ze swej natury są najbliższymi obywatelom instytucjami publicznymi. A chcemy, żeby prowadzona przez nas działalność jak najszybciej i jak najkonkretniej przekładała się na realne poczucie bezpieczeństwa w społeczeństwie oraz na tzw. odporność strategiczną Polski, którą można budować tylko w jeden sposób – oddolnie. Tylko wtedy jest praktyczna a nie teoretyczna.

Oprócz Powiatu Pruszkowskiego Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl od wielu lat współpracuje z innymi samorządami na terenie Polski, m.in. z miastem Błonie, z Siedlcami, Międzyrzeczem, Ostrowcem Świętokrzyskim.

Ukoronowaniem tegorocznej współpracy Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl z Powiatem Pruszkowskim będzie zarządzone przez Starostę Pruszkowskiego na 17-18 października ćwiczenie obronne z zakresu zarządzania kryzysowego pod nazwą „ŻBIK 19”, którego tematem będzie zgrywanie i doskonalenie procedur samorządu powiatowego z procedurami powiatowych służb, inspekcji i organizacji pozarządowych w sytuacji zdarzenia o charakterze terrorystycznym typu „aktywny morderca”. ObronaNarodowa.pl będzie wspierać w organizacji i przeprowadzeniu tego ćwiczenia Zespół Zarządzania Kryzysowego a miejscem ćwiczenia będzie Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie.

Szeroko zostaną przy tej okazji wykorzystane obustronne doświadczenia zdobyte podczas zeszłorocznego ćwiczenia ŻBIK 18, które miało analogiczny charakter i którego organizatorem było Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl na mocy zarządzenia Starosty Pruszkowskiego, i które odbyło się w dniach 28 i 29 września 2018 r. na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana w Pruszkowie.