Szkolenie zintegrowane MUR-19 — INFORMACJA ORGANIZACYJNA

29 sierpnia 2019 Jacek Klimanek

 

 1. Informacje podstawowe.
 • Termin przybycia: 2609. godz. 20.00 – 27.09. godz. 03.00
 • Miejsce przybycia: parking na obiekcie C.O.Z  „Nowy Mur”
 • Mapa dojazdu: przekazana zostanie wszystkim zarejestrowanym uczestnikom.
 • Termin szkolenia: 27.09 – 29.09.
 • Miejsce szkolenia: OSPWL Wędrzyn – C.O.Z  „Nowy Mur”
 • Czas szkolenia: 27.09 godz. 08.00 – 29.09 godz. 12.00
 • Podział czasu szkoleniowego: szkolenie zintegrowane – 27.09 godz. 08.00 – 28.09 godz. 20.00, epizod taktyczny – 28.09 godz. 20.00 – 29.09 godz. 12.00
 1. Informacje organizacyjne.
 • Uczestnicy bezpośrednio po przyjeździe na miejsce zobowiązani są potwierdzić obecność w punkcie ewidencyjnym oraz przedstawić imienny dokument ubezpieczenia (każdy z uczestników winien wykupić w dowolnej agencji ubezpieczeniowej, ubezpieczenie na cały okres szkolenia).
 • W punkcie ewidencyjnym dostępna będzie informacja o miejscu noclegowym oraz zasadach biwakowania, wyznaczonej godzinie zbiórki do instruktarzu i rozpoczęcia zajęć, miejscu przebywania kierownika szkolenia.
 • Wyżywienie, napoje oraz wyposażenie do bytowania każdy uczestnik posiada we własnym zakresie. Biwakowanie przewidziane jest w jednym z budynków szkoleniowych, należy wziąć pod uwagę, że budynek nie posiada okien i drzwi bądź posiada je w stanie niekompletnym.
 • Z uwagi na warunki biwakowania, ciągły charakter zajęć prowadzonych w terenie przygodnym oraz możliwość wystąpienia w nocy i podczas szkolenia niskich temperatur oraz opadów atmosferycznych uczestnicy zobowiązani są do posiadania:

karimaty,

śpiwora odpowiedniego do pory roku,

peleryny, pałatki bądź plandeki ogrodowej jako prowizorycznego zadaszenia,

zestawu do podgrzewania wody,

bielizny termicznej,

 • Organizator szkolenia zabezpiecza:

podstawowe środki higieny osobistej,

worki na śmieci,

mapy topograficzne w układzie UTM,

artykuły biurowe na rzecz potrzeb instruktorów oraz funkcjonowania stanowiska kierowania szkoleniem,

częściowo – środki pirotechniczne (środki pozoracji pola walki),

Z uwagi na możliwość wykorzystania środków pozoracji pola walki w trakcie drugiej części szkolenia (epizodu taktycznego) uczestnicy mogą przybyć z własną bronią sportową i wykorzystać ją jako uzbrojenie osobiste, dozwolone jest posiadanie przez uczestników własnej amunicji ślepej.

Każdy uczestnik przybywający z własną bronią jest zobowiązany mieć przy sobie dokument uprawniający do jej posiadania i każdorazowo okazywać go służbom uprawnionym do kontroli.

Obowiązek przechowywania i zabezpieczenia broni oraz amunicji ślepej ciąży bezpośrednio na uczestniku szkolenia, organizator nie posiada środków technicznych do jej fizycznego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie medyczne ustanowione zostanie na bazie wspierającej jednostki wojskowej natomiast w przypadkach poważnych na bazie szpitala miejskiego w Sulęcinie.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe na bazie Wojskowej Straży Pożarnej OSPWL Wędrzyn.

 

 1. Informacje szkoleniowe.
 • Szkolenie zintegrowane MUR-19 prowadzone jest jako jednolite przedsięwzięcie szkoleniowe organizowane przez Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl.
 • Szkolenie podzielone zostało na dwie części, szkoleniową oraz weryfikacyjną w formie epizodu taktycznego.
 • Epizod taktyczny zrealizowany zostanie w kooperacji z komponentami proobronnymi biorącymi udział w programie „Paszport” prowadzonym przez Biuro ds. Proobronnych MON.

Założeniem epizodu taktycznego jest doprowadzenie do połączenia działań kilku pododdziałów i ich skorelowanie w kierunku wyparcia przeciwnika z zajmowanego przez niego rejonu. Zweryfikowane zostanie działanie pododdziału piechoty wspartego pododdziałem rozpoznawczym, w warunkach noc/dzień.

 • Wsparcia podczas ćwiczenia taktycznego udzieli 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana.
 • Część szkoleniowa podzielona została na trzy bloki szkoleniowe prowadzone jednocześnie, w określonej tematyce, bez możliwości wymiany grup szkoleniowych pomiędzy blokami.
 • Podział tematyki w blokach szkoleniowych zaplanowano następująco:
 • Taktyka lekkiej piechoty w terenie przygodnym – poziom podstawowy + sekcja.

– wyposażenie i uzbrojenie żołnierza lekkiej piechoty,

– maskowanie osobiste,

– komunikacja niewerbalna,

– podstawowe szyki patrolowe i bojowe.

– reakcja na kontakt ogniowy,

– zasadzka liniowa,

– baza przejściowa, bytowanie i odtwarzanie zdolności bojowej w warunkach przygodnych.

 • Taktyka lekkiej piechoty w terenie zurbanizowanym – poziom podstawowy +sekcja.

– poruszanie się ulicami (ubezpieczenie, skoki przez ulicę, wykorzystanie infrastruktury jako osłony),

– wykorzystanie infrastruktury pomocniczej (przejścia podziemne, kanalizacja, piwnice),

– wykorzystanie budynku jako punktu oporu (fortyfikowanie, gniazda ogniowe, poruszanie się wewnątrz budynku, wykorzystanie dachu),

– kontrola skrzyżowań i punktów newralgicznych aglomeracji (punkt kontrolny, kontrola ogniowa),

– bytowanie  i odtwarzanie zdolności bojowej w warunkach działań miejskich.

 • Taktyka rozpoznawcza – poziom podstawowy + sekcja.

– rodzaje rozpoznania oraz prowadzenia działań rozpoznawczych,

– maskowanie osobiste,

– nawigacja lądowa oraz pomiar odległości,

– szyki patrolowe w działaniach rozpoznawczych,

– obserwacja,

– łączność w działaniach rozpoznawczych,

– baza przejściowa, bytowanie oraz odtwarzanie zdolności bojowej w warunkach przygodnych,