MUR-19 Sprawozdanie ze szkolenia.

30 września 2019 Jacek Klimanek

W dniach 26-29 września 2019 roku, na obiektach szkoleniowych Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych (OSPWL) w Wędrzynie, Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl zrealizowało kolejne ze szkoleń zaplanowanych na rok 2019 w Planie współpracy jednostek wojskowych z organizacjami i partnerami społecznymi. Przedsięwzięcie przeprowadzono w dwóch etapach:

I – szkolenie elementów Stowarzyszenia i innych organizacji realizujących projekt szkoleniowy Lekka Piechota Obrony Narodowej (LPON),

II – ćwiczenie taktyczne połączonych komponentów proobronnych ObronaNarodowa.pl oraz „Paszport” koordynowane i wspierane przez Biuro ds. Proobronnych MON (BdsP).

Od strony logistycznej i merytorycznej, wsparcia na podstawie umów i programów udzieliła 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana (17WBZ), komenda OSPWL Wędrzyn oraz kooperant prywatny „Ernest TFI”

Pobyt na Centralnym Ośrodku Zurbanizowanym (COZ) rozpoczął się od zainstalowania bazy logistyczno-szkoleniowej w czwartkowe popołudnie oraz dokładnym wyznaczeniu i sprawdzeniu stref szkolenia. Z uwagi na obciążenie szkoleniowe obiekt dzieliliśmy z 18bdsz oraz 1WBPanc.

Pierwszym dniem aktywności był piątek, w którym zrealizowano czternastogodzinny blok szkoleniowy dotyczący podstaw taktyki w terenie zurbanizowanym jako wstęp do szkolenia z zakresu MOUT, równolegle prowadzony był blok szkolenia rozpoznawczego dla grupy sześcioosobowej. Szkolenie rozpoznawcze zaplanowano jako jeden ciąg tematyczny realizowany przez 51 godzin działania w terenie.

Drugi dzień szkoleniowy rozpoczął się o godzinie 07.00 od zaprawy fizycznej w pełnym oporządzeniu z bronią, w trakcie zaprawy zrealizowano również element treningu walki wręcz w bliskim kontakcie (Kraw Maga) w ciasnych pomieszczeniach. Zajęcia szkoleniowe rozpoczęto o godzinie 09.00 trzygodzinnym wykładem na temat planowania i przeprowadzania działań MOUT natomiast tuż po ich zakończeniu rozpoczęła się realizacja praktyczna dotycząca doskonalenia umiejętności nabytych w dniu poprzednim oraz zgrywania ich na poziomie kilkuosobowych sekcji.

Po dwugodzinnej przerwie, o godzinie 20.00 rozpoczęto drugi etap szkolenia jakim było ćwiczenie taktyczne. W tym etapie do przedsięwzięcia włączony został komponent proobronny programu „Paszport” koordynowany przez BdsPwcześniej realizujący szkolenie na obiekcie 17WBZ przy wykorzystaniu technicznego, logistycznego i instruktorskiego wsparcia żołnierzy Brygady. Ćwiczenie zostało zsynchronizowane w czasie tak, aby oba pododdziały (ObronaNarodowa.pl oraz Paszport) mogły jednocześnie rozpocząć działanie na terenie poligonu. Głównymi jego celami były:

  • weryfikacja umiejętności planowania działań oraz dowodzenia pododdziałem w sile plutonu, w trakcie prowadzenia ofensywnych działań taktycznych,
  • weryfikacja umiejętności planowania działań oraz dowodzenia pododdziałem w warunkach walki miejskiej,
  • weryfikacja umiejętności działania pododdziału w obronie, prowadzenia opóźniania działań przeciwnika oraz wycofania się z walki.

Scenariusz ćwiczenia zaplanowano w taki sposób, aby jego uczestnicy mogli w skali taktycznej przećwiczyć elementy, które zawierała całość tematyki szkolenia.

 

Bardzo ważnymi dla organizatora pierwszoplanowym działaniem była możliwość skoordynowania i połączenia dwóch oddzielnych przedsięwzięćrealizowanych w tym samym czasie, na tym samym obiekcie. Zarówno ObronaNarodowa.pl jak i BdsP wyniosły z tego szkolenia korzyść w postaci wiedzy o możliwościach technicznych i merytorycznych do planowania i przeprowadzania przedsięwzięć szkoleniowych w pełnej kooperacji. Bezsprzeczną korzyścią dla uczestników programu „Paszport” była możliwość samodzielnego prowadzenia działań od fazy planowania i przygotowania począwszy, na praktycznej realizacji skończywszy.

Z uwagi na wiele punktów wspólnych takich szkoleń, jako organizator wierzę, że możliwa jest w przyszłości częstsza ich realizacja z włączeniem organizacji proobronnych w kwestie planowania i realizacji.

 

Dziękuję wszystkim uczestnikom oraz każdej osobie i podmiotowi zaangażowanemu w realizację szkolenia, za wysiłek i determinację, które mogliśmy spożytkować podczas tych dni.

 

mł.chor.rez. Jacek Klimanek

w-ce prezes Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl