101 rocznica odzyskania Niepodległości

11 listopada 2019 Stanisław

W tym uroczystym i podniosłym dniu w imieniu Zarządu chcemy złożyć wszystkim członkom naszego Stowarzyszenia, sympatykom oraz czytelnikom portalu najserdeczniejsze życzenia. Niech przesłaniem na dzień dzisiejszy i kolejne lata wspierania inicjatywy tworzenia i pielęgnowania obywatelskiego komponentu Sił Zbrojnych będzie cytat w części przytoczony dzisiaj przy Grobie Nieznanego Żołnierza przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Pana dr Andrzeja Dudę:

Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Bo im szersza strona mego ducha żyje życiem zbiorowym narodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym silniejszą czuję potrzebę dbania o jego całość i rozwój. Z drugiej strony, im wyższy jest stopień mego rozwoju moralnego, tym więcej nakazuje mi w tym względzie sama miłość własna.

/…/ Roman Dmowski