Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego ’19

30 grudnia 2019 hools

Coroczny cykl szkolenia Stowarzyszenia ObronaNarodowa.PL przy współudziale z SJS Strzelec został zakończony KRO. Kursanci zapoznali się z tematyką niezbędną do podjęcia działań rozpoznawczych –

  • Działalność rozpoznawcza ISTAR
  • Szkic obserwacji terenu
  • Siły Zbrojne państw ościennych
  • Rozpoznanie rejonu
  • Rozpoznanie obiektu

Część teoretyczna została zwieńczona zadaniem aplikacyjnym.