WOT-owski latarnik wyborczy

26 czerwca 2020 Stanisław

Wybory tuż tuż… . Specjalnie dla naszych członków, czytelników i sympatyków publikujemy zestawienie tez programowych kandydatów na urząd Prezydenta Rzeczpospoliej Polskiej, przeanalizowanych pod kątem ich stosunku i planów odnośnie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Nie oceniamy ich, nie priorytetyzujemy.

Poniższa informacja ma wesprzeć naszych członków i czytelników w ocenie programów wyborczych poszczególnych kandydatów w sferze spraw obronności, zwłaszcza w kontekście zaangażowania obywatelskiego, czego najpełniejszym wyrazem jest najmłodszy rodzaj Sił Zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej. Statutowo jest to bowiem sfera pozostająca w centrum uwagi naszego Stowarzyszenia.

Spośród jedenastu kandydatów na Prezydenta trzech w swoim oficjalnym programie odnosi się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Warto zauważyć, że każdy z nich robi to w sposób pozytywny.

Nr na karcie wyborczej Nazwisko i imię Co kandydat pisze o Wojskach Obrony Terytorialnej /WOT/ w swoim programie?
1 BIEDROŃ Robert Nie odnosi się w programie bezpośrednio do WOT.
2 BOSAK Krzysztof Nie odnosi się w programie bezpośrednio do WOT i obronności kraju.
3 DUDA Andrzej Nie odnosi się w programie bezpośrednio do WOT i obronności kraju.
4 HOŁOWNIA Szymon Nie odnosi się w programie bezpośrednio do WOT i obronności kraju.
5 JAKUBIAK Marek Nie odnosi się w programie bezpośrednio do WOT i obronności kraju.
6 KOSINIAK-KAMYSZ Władysław „Wojska Obrony Terytorialnej powinny zostać elementem składowym zawodowej armii i podlegać jej dowództwu, a nie Ministrowi Obrony Narodowej. Pozwoli to żołnierzom służącym obecnie rotacyjnie, na dalszy rozwój i ewentualne kontynuowanie służby w charakterze żołnierza zawodowego.

 

Jestem również zwolennikiem większego wykorzystania potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych, które są bardzo dobrze przygotowane do akcji ratowniczych i zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych, a nie mają wystarczającego wsparcia ze strony państwa. Uważam, że część środków, którymi dysponuje Minister Obrony Narodowej, powinno trafiać na rozwój i wsparcie wyposażenia jednostek OSP.”

[źródło: Rozdz. II programu wyborczego kandydata]

7 PIOTROWSKI Mirosław Nie odnosi się w programie bezpośrednio do WOT i obronności kraju.
8 TANAJNO Paweł Jan Nie odnosi się w programie bezpośrednio do WOT i obronności kraju.
9 TRZASKOWSKI Rafał „Wojska Obrony Terytorialnej. Pozostaną, będą podporządkowane Szefowi Sztabu Generalnego i włączone do systemu dowodzenia i rezerw armii zawodowej. Dla najlepszych żołnierzy WOT – stypendia. Trzeba wykorzystać zapał młodych ludzi, którzy chcą bronić Polski.”

 

[źródło: Rozdz. 3 programu wyborczego kandydata]

10 WITKOWSKI Waldemar Nie odnosi się w programie bezpośrednio do WOT i obronności kraju.
11 ŻÓŁTEK Stanisław Program wprost nie wspomina o WOT, ale pośrednio odnosi się do przedmiotowej kwestii:

” 2. WOJSKO ZAWODOWE – Sprawne, wyszkolone, doposażone i dobrze opłacane wojsko zawodowe pokona 5 razy liczniejsze (i dzięki temu biedniejsze i niesprawne) wojsko z poboru.

Powszechne szkolenie wojskowe (niekoszarowe) dotyczyć będzie wyłącznie mężczyzn w wieku szkolnym (18-24 lat). Z przeszkolonych ochotników można będzie tworzyć wojska obrony cywilnej wzorowane na szwajcarskim odpowiedniku.”

 

[źródło: sekcja III programu wyborczego kandydata]

 

Zapraszamy również do przejrzenia ankiety naszych kolegów z Defence24.pl – https://www.defence24.pl/kandydaci-chca-wspierac-zbrojeniowke-roznice-ws-wot-i-liczebnosci-armii-ankieta-defence24pl

I pamiętajcie! Najważniejsze to pójść na wybory, bo to nasz obowiązek jako świadomych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej!