11 listopada 2021 Stanisław

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej niewzruszenie i jednoznacznie stoi #MuremZaPolskimMundurem. Dziękujemy polskim żołnierzom i funkcjonariuszom za ich służbę!

Od kilku tygodni funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji i innych służb oraz żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej – w tym wielu naszych kolegów i koleżanek będących jednocześnie członkami Stowarzyszenia ON.pl – z oddaniem i poświęceniem pełnią wymagającą służbę przy zabezpieczaniu wschodniej granicy Polski oraz Unii Europejskiej na odcinku z Białorusią, po tym jak tamtejszy reżim, wspierany przez administrację i służby rosyjskie, rozpoczął działania hybrydowe na swojej zachodniej granicy przy wykorzystaniu „ludzkich tarcz”, czyli specjalnie w tym celu sprowadzanych migrantów z niestabilnych regionów świata, wabionych fałszywą wizją pomocy w przedostaniu się na teren UE.

Ten kryzys bezpieczeństwa oraz towarzyszący mu – wywołany celowo przez jego autorów – kryzys humanitarny uaktywnił w Polsce siły destrukcyjne wobec Państwa i jego instytucji, ale – co bardziej niepokojące – godzące w fundamenty społeczeństwa obywatelskiego i odporność strategiczną kraju wynikającą z jedności wobec wszelkiego rodzaju zagrożeń. Najgroźniejszą i godną największego potępienia formą tych szkodliwych działań jest szkalowanie dobrego imienia żołnierzy i funkcjonariuszy państwowych narażających w ramach służby swoje osobiste bezpieczeństwo na rzecz naszego bezpieczeństwa wspólnego. Na takie działania i postawy nasze Stowarzyszenie się nie godzi i w poczuciu odpowiedzialności obywatelskiej pragniemy wyrazić nasze jednoznaczne stanowisko odnośnie szacunku należnego Żołnierzom Rzeczpospolitej Polskiej i Funkcjonariuszom innych służb państwowych, jak również noszonym przez nich mundurom, na których znajdują się tak drogie naszemu sercu barwy narodowe.

Niezależnie od naszych osobistych poglądów politycznych czy wyznawanego światopoglądu winniśmy okazywać szacunek tym ludziom, którzy pełnią służbę na rzecz naszego bezpieczeństwa i utrzymania porządku publicznego, jak również ludności terenów objętych kryzysem. W tej sferze powinniśmy jako Polacy okazać nadzwyczajną jedność i poświęcenie, czym nie tylko osłabimy nieprzychylną wobec naszego kraju propagandę, ale przede wszystkim udowodnimy samym sobie, że wciąż potrafimy się jednoczyć w trudnych sytuacjach. A to nas może tylko wzmocnić!

Zarząd Stowarzyszenia
ObronaNarodowa.pl – Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej